ขณะนี้มีข่าวจำนวน 67 ข่าว แสดงหน้าละ 3 ข่าว
ประชาสัมพันธ์
   หัวข้อข่าว :สนง.เกษตรจังหวัดยะลาติดตามการตรวจประเมินแปลงGAPเบื้องต้น อ.เบตง จ.ยะลา
 
2012-06-16 
 
เผยแพร่
   หัวข้อข่าว :อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ปี 55
 
2012-06-05 
 
จนท. แนะนำกรรมการตรวจสอบแปลง
   หัวข้อข่าว :GAPกลุ่มข้าว พัทลุง
 
2012-06-03