ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
410
3,112.11
11,836
347

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระเฉด
10
51.00
0
1
ข่า
104
407.50
0
95
ขิง
1
2.00
0
0
คะน้า
2
2.25
0
1
ตะไคร้
67
183.00
0
62
ถั่วฝักยาว
1
0.25
0
1
ปวยเล้ง
1
0.25
0
1
ผักกวางตุ้ง
1
0.25
0
1
ผักกาดขาวปลี
1
0.25
0
1
ผักกาดหอม
1
0.25
0
1
ผักคื่นฉ่าย
1
0.50
0
1
ผักชี
1
0.25
0
1
ผักบุ้งจีน
1
0.50
0
1
ฟักทอง
1
0.20
100
0
มะเขือเทศ
1
1.00
0
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
1
0.25
0
1
เห็ด
7
11.41
0
7
เห็ดฟาง
1
0.50
0
1
ผักไฮโดรโปนิกส์
58
227.00
0
53
ถั่วงอก
1
10.00
0
1
ต้นอ่อนทานตะวัน
3
0.46
0
2
ผักอื่นๆ
8
217.35
0
8
ชมพู่
1
9.00
0
1
มะนาว
4
5.00
230
3
มะม่วง
70
568.69
9,896
50
ส้มโอ
1
1.00
35
0
กาแฟ
2
7.00
1,575
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
3
25.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
1
50.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
1
18.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
5
115.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
26
574.00
0
26
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
1
50.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
19
524.00
0
19
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
3
49.00
0
2