ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,320
61,157.14
524,488
2,988
39
403

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันสำปะหลังบริโภคสด
19
418.00
12,000
15
สับปะรด
2
2.00
300
1
อ้อยคั้นน้ำ
67
359.25
0
65
1
10
ถั่วเขียวผิวมัน
1
4.00
0
1
ถั่วเหลืองฝักสด
3
3.00
0
3
1
กระเจี๊ยบเขียว
11
69.75
500
10
กระเฉด
28
40.75
0
28
3
กระเพรา
75
184.25
0
56
5
6
กุยช่าย
14
43.50
0
12
1
1
ข่า
35
129.00
0
29
1
4
ขิง
1
1.00
0
1
ข้าวโพดฝักอ่อน
1
1.00
0
1
ข้าวโพดรับประทานผักสด
5
15.00
0
5
ข้าวโพดหวาน
69
865.60
15,000
55
7
คะน้า
89
322.35
0
59
1
12
แคนตาลูป
2
19.50
0
2
1
แครอท
2
6.00
0
0
ชะอม
14
29.25
400
13
1
ตะไคร้
200
1,270.75
5,202
164
1
35
ตั่งโอ๋
7
23.00
0
6
2
ตำลึง
2
2.00
0
2
แตงกวา
56
144.25
0
47
11
แตงร้าน
28
108.50
0
23
1
2
แตงโมเนื้อ
2
2.50
0
2
1
ถั่วฝักยาว
312
1,835.50
560
240
2
47
ถั่วพู
10
8.25
0
9
1
2
บวบ
73
194.50
3,660
64
16
ผักกวางตุ้ง
85
273.00
0
68
2
17
ผักกาดขาวปลี
5
8.00
0
5
1
ผักกาดเขียวปลี
1
1.00
0
1
ผักกาดหอม
124
615.01
0
88
2
11
ผักกาดหัว
3
6.50
0
1
ผักคื่นฉ่าย
8
28.50
0
5
3
1
ผักโขม
6
14.50
0
6
ผักชี
18
34.25
0
16
2
4
ผักชีฝรั่ง
3
9.00
0
3
1
ผักบุ้งจีน
116
396.55
0
85
2
20
ผักบุ้งน้ำ
11
12.00
0
8
ผักบุ้งไทย
4
6.50
0
3
ผักหวาน
1
0.50
0
1
ผักหวานบ้าน
4
24.00
0
3
1
พริก
61
166.75
0
53
2
9
พริกขี้หนูผลเล็ก
32
43.75
2
26
7
พริกขี้หนูผลใหญ่
3
3.60
0
3
1
ฟัก/แฟง
29
52.38
0
20
3
ฟักทอง
7
3.38
0
7
เผือก
10
28.75
0
9
1
มันเทศ
3
33.00
0
3
มะกรูด
3
2.25
0
2
มะเขือพวง
16
34.25
0
12
2
มะเขือม่วง
1
0.50
500
1
มะเขือยาว
15
28.25
710
12
4
มะเขือเปราะ
59
111.00
2,050
45
1
14
มะเขือเทศ
5
5.25
0
4
มะเขืออื่นๆ
1
0.25
0
1
มะระจีน
71
414.00
0
62
13
แมงลัก
23
57.75
0
18
3
6
สะระแหน่
5
14.75
0
4
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
6
12.75
0
5
1
โหระพา
79
209.15
2
60
5
13
เห็ด
27
81.25
0
27
2
เห็ดขอนขาว
1
1.00
0
1
เห็ดนางฟ้า
19
40.25
0
17
1
1
เห็ดนางรม
1
0.50
0
1
เห็ดเป๋าฮื้อ
4
2.75
0
4
เห็ดฟาง
2
1.25
0
2
เห็ดอังการี
5
34.75
0
4
ใบชะพลู
3
0.75
0
3
1
ผักไฮโดรโปนิกส์
18
5.75
0
18
1
ผักเสี้ยน
1
2.50
0
1
1
ถั่วงอก
5
2.90
146,000
4
ดอกไม้จีน
1
0.50
0
1
ผักอื่นๆ
26
84.30
0
25
กระท้อน
5
8.50
113
5
3
กล้วยไข่
9
159.00
1,201
5
2
กล้วยน้ำว้า
99
547.50
2,471
81
10
กล้วยหอม
191
4,632.48
309,328
106
8
แก้วมังกร
14
164.50
3,624
9
3
ขนุน
10
63.00
576
8
1
ชมพู่
3
46.00
790
2
1
น้อยหน่า
1
3.00
0
1
1
ฝรั่ง
39
353.25
2,350
33
3
พุทรา
2
2.00
0
2
มะกอก
2
9.00
180
0
มะนาว
19
133.50
25
16
3
มะปราง
1
1.00
0
1
1
มะม่วง
151
724.00
3,966
135
33
มะยงชิด
4
46.00
1,420
4
1
มะละกอ
43
177.75
2,292
36
7
มังคุด
2
6.00
50
2
2
ละมุด
1
3.50
0
1
ลำไย
2
121.00
0
1
ลิ้นจี่
1
1.00
0
1
ส้มเขียวหวาน
11
121.00
1,850
10
ส้มโอ
1
2.00
50
1
1
แค
4
2.75
0
4
1
ปาล์มน้ำมัน
3
67.00
300
3
ไผ่
2
11.00
0
2
ไผ่หวาน
10
50.25
81
10
5
ไผ่ตง
3
210.00
0
3
3
มะพร้าว
91
907.00
6,750
86
13
มะรุม
2
2.00
0
2
สะเดา
2
4.00
20
2
1
กล้วยไม้
1
10.00
0
0
บัวหลวง
1
4.00
0
1
1
มะลิ
3
24.00
0
2
ชวนชม
2
6.00
50
1
ใบเตย
89
409.50
0
74
1
ปาล์ม
3
43.00
5
3
ลิ้นมังกร
2
2.00
5
1
สับปะรดสี
1
1.00
5
1
หน้าวัว
2
18.00
100
1
อะโกลนีมา(เขียวหมื่นปี)
1
1.00
0
1
กระเจี๊ยบแดง
1
2.00
0
1
บัวบก
2
2.00
0
2
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
2
55.00
0
2
ข้าวเจ้า ไวแสง ปิ่นแก้ว 56
2
85.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมนิล
1
13.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
1
14.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง คลองหลวง 1
1
10.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
14
660.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
7
191.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
246
6,679.20
0
51
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
544
19,092.00
0
150
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
43
1,675.00
0
10
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
3
61.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
1
20.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
413
11,766.50
0
307
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข35(รังสิต8)
2
70.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
3
115.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
142
2,537.00
0
137