ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,219
32,687.17
273,297
2,927
173

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
งาขาว
1
37.00
0
1
ปอกระเจา
2
14.00
0
2
อ้อยคั้นน้ำ
18
259.00
0
18
อ้อยเคี้ยว
1
7.00
0
1
ถั่วเหลืองฝักสด
2
4.50
0
2
กระเจี๊ยบเขียว
23
65.75
0
22
3
กระเฉด
17
54.50
0
17
กระเพรา
202
90.55
2,000
198
23
กุยช่าย
8
26.50
0
8
ข่า
3
0.75
0
2
ข้าวโพดฝักอ่อน
9
19.00
0
5
ข้าวโพดรับประทานผักสด
74
216.00
0
56
21
ข้าวโพดหวาน
5
15.00
0
5
คะน้า
40
93.75
0
37
1
แคนตาลูป
10
39.75
22,150
10
ชะอม
37
45.75
50
27
9
ตะไคร้
143
133.05
20,000
140
10
ตั่งโอ๋
1
1.00
0
1
แตงกวา
18
39.75
0
17
แตงร้าน
4
12.50
0
3
แตงไทย
2
1.00
0
2
แตงโมเนื้อ
3
46.00
0
3
ถั่วฝักยาว
67
278.00
1,000
56
4
ถั่วพู
3
1.50
0
3
น้ำเต้า
4
1.75
0
4
บวบ
16
46.75
0
14
1
ผักกวางตุ้ง
12
39.00
0
10
ผักกาดขาวปลี
2
1.50
0
2
ผักกาดหอม
3
16.00
0
3
ผักคื่นฉ่าย
1
0.50
0
1
1
ผักโขม
1
4.00
0
1
ผักชี
6
4.50
0
6
1
ผักบุ้งจีน
87
586.50
0
85
15
ผักบุ้งน้ำ
23
317.50
0
22
ผักหวาน
2
1.00
0
2
ผักหวานบ้าน
2
0.50
0
2
1
พริก
97
70.38
0
95
3
พริกขี้หนูผลเล็ก
54
51.63
0
48
10
พริกขี้หนูผลใหญ่
1
0.25
0
1
1
พริกใหญ่
11
26.25
0
11
3
ฟัก/แฟง
13
31.25
0
13
ฟักทอง
5
9.75
0
5
เผือก
29
151.00
330
28
มันเทศ
9
100.50
0
9
มะกรูด
1
1.00
350
1
มะเขือพวง
7
62.00
0
7
1
มะเขือม่วง
1
1.00
0
1
มะเขือยาว
12
17.75
0
12
มะเขือเปราะ
57
58.00
200
46
มะระขี้นก
1
10.00
0
1
มะระจีน
18
96.50
0
17
แมงลัก
4
3.00
0
3
1
สะระแหน่
2
13.50
0
2
2
โหระพา
80
49.89
2,000
77
17
เห็ด
141
180.90
0
141
เห็ดนางฟ้า
19
31.80
0
16
เห็ดเป๋าฮื้อ
2
0.75
0
2
เห็ดฟาง
7
3.65
0
7
ผักแขยง
8
2.50
0
8
6
ผักแพรว
7
2.75
0
7
5
ใบชะพลู
3
0.75
0
3
3
ราเซี่ยโต๋
2
0.75
0
2
2
ผักปรั่ง
4
2.00
0
4
3
ผักไฮโดรโปนิกส์
4
5.50
0
4
ถั่วงอก
1
3.20
0
1
ผักอื่นๆ
19
66.25
120
17
กล้วย
37
108.65
2,120
37
1
กล้วยไข่
3
8.50
0
2
กล้วยน้ำว้า
16
33.75
350
14
กล้วยหอม
15
139.50
3,020
12
แก้วมังกร
4
36.50
30,500
3
ขนุน
2
22.00
45
2
1
ชมพู่
1
20.00
0
0
ฝรั่ง
8
19.75
350
7
3
มะกอก
1
2.50
60
1
มะขามเทศ
1
2.00
0
1
มะนาว
15
76.25
543
15
มะม่วง
233
873.25
12,909
229
17
มะละกอ
9
65.50
6,400
8
ส้มโอ
1
2.00
50
1
1
แค
4
0.52
0
4
ไผ่
1
3.00
0
1
ไผ่หวาน
3
9.00
0
3
มะพร้าว
7
175.50
3,030
7
ยอ
2
2.00
600
2
กล้วยไม้
14
237.00
165,000
7
ซ่อนกลิ่น
1
12.50
0
1
ใบเตย
5
3.50
0
4
2
กระเจี๊ยบแดง
1
4.00
0
1
บัวบก
3
0.75
0
3
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
1
10.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ปิ่นแก้ว 56
21
745.75
0
21
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
102
1,946.50
120
92
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
14
358.00
0
11
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
50
1,324.50
0
34
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
220
6,794.75
0
176
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
280
5,815.20
0
216
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
47
917.25
0
45
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
20
547.25
0
11
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
209
3,780.00
0
193
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก80
23
624.00
0
20
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
117
1,897.50
0
108
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข47
256
2,488.00
0
256
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข49
1
5.00
0
1