ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,085
90,855.16
66,887
2,426
3
38

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
4
1,139.01
0
0
กระเจี๊ยบเขียว
6
3.00
0
4
1
กระเพรา
1
0.25
0
0
กะหล่ำปลี
5
2.85
0
5
กะหล่ำดอก
2
0.20
0
2
ข้าวโพดฝักอ่อน
1
0.25
0
1
ข้าวโพดรับประทานผักสด
9
13.20
0
8
1
คะน้า
56
11.20
0
50
แคนตาลูป
2
32.00
0
0
ชะอม
7
12.00
8,500
5
2
ตะไคร้
4
7.00
0
2
1
ตำลึง
5
2.50
0
5
3
2
แตงกวา
17
14.85
0
13
3
แตงร้าน
17
30.00
0
15
แตงโมอ่อน
1
0.50
0
1
1
ถั่วฝักยาว
28
29.10
0
26
4
ถั่วพู
3
0.75
0
2
บวบ
7
2.10
0
6
2
ผักกวางตุ้ง
43
8.10
0
42
1
ผักกาดขาวปลี
18
4.35
0
18
ผักกาดเขียวปลี
5
0.95
0
5
ผักกาดหอม
39
24.65
0
35
ผักกาดหัว
1
0.25
0
1
ผักคื่นฉ่าย
3
0.30
0
3
ผักชี
12
3.25
0
10
ผักบุ้งจีน
15
3.40
0
14
2
พริก
3
0.85
0
2
1
พริกขี้หนูผลเล็ก
8
1.70
0
5
พริกขี้หนูผลใหญ่
2
1.50
0
2
พริกหยวก
2
0.50
0
2
พริกใหญ่
7
2.45
0
4
มะเขือพวง
2
0.75
0
2
มะเขือยาว
13
28.75
0
11
มะเขือเปราะ
12
11.95
0
9
3
มะเขือเทศ
5
4.55
0
4
มะเขืออื่นๆ
2
5.00
0
0
มะระขี้นก
6
2.05
0
6
3
มะระจีน
8
11.25
0
6
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
3
0.38
0
3
โหระพา
1
0.25
0
0
เห็ด
2
2.75
0
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
0.25
0
1
ผักอื่นๆ
11
27.10
500
0
มะนาว
27
194.75
2,270
27
9
มะม่วง
1
200.00
7,900
1
มะละกอ
4
378.00
35,300
4
ลำไย
1
1.00
43
1
ส้มโอ
58
458.30
11,904
44
ไผ่ตง
3
7.50
470
3
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
1
15.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
82
17,996.77
0
72
ข้าวเจ้า ไวแสง เจ็กเชย(เสาไห้)
1
6.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
5
51.00
0
5
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมนิล
31
273.25
0
13
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
22
228.00
0
22
13
100.78
0
13
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
273
5,222.62
0
266
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
911
29,149.64
0
705
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
30
458.00
0
28
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
142
2,079.87
0
139
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
19
210.25
0
12
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
16
293.75
0
13
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
623
9,329.91
0
489
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
90
1,572.70
0
88
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง หอมนิล
93
888.20
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
211
20,050.03
0
147
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข49
29
241.80
0
0