ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,143
26,809.73
4,198,154
1,590
2
139

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
18
77.00
3,950
0
มันสำปะหลังโรงงาน
461
9,710.50
1,900,299
447
สับปะรด
298
6,688.00
2,132,610
275
1
91
อ้อยโรงงาน
46
2,029.00
0
43
ถั่วลิสง
2
2.00
0
0
กระเจี๊ยบเขียว
2
5.00
0
2
กระเฉด
2
5.00
0
1
กระชาย
2
3.00
0
1
กระเทียมต้น(ใบ)
1
0.25
0
0
กระเพรา
70
80.95
40
44
กุยช่าย
16
27.25
0
14
ข่า
9
9.25
500
6
ข้าวโพดรับประทานผักสด
35
140.00
2,000
19
4
ข้าวโพดหวาน
26
93.00
0
18
1
คะน้า
28
41.00
0
11
ชะอม
29
55.75
5,000
23
ตะไคร้
4
4.25
0
3
แตงกวา
31
57.60
0
14
1
แตงโมเนื้อ
2
7.00
0
0
ถั่วฝักยาว
47
64.25
0
26
2
ถั่วพู
3
1.20
0
3
บวบ
5
4.75
0
5
ผักกาดหัว
7
24.00
0
5
ผักโขม
1
0.25
0
0
ผักชี
15
22.50
50
3
ผักบุ้งจีน
50
88.50
0
11
1
ผักหวานบ้าน
4
1.88
0
4
พริก
19
30.25
0
13
พริกขี้หนูผลเล็ก
5
7.00
0
2
พริกใหญ่
2
3.00
0
0
ฟัก/แฟง
6
19.50
0
3
ฟักทอง
8
24.75
800
4
มะเขือม่วง
2
4.50
10
1
มะเขือยาว
3
6.00
0
1
มะเขือเปราะ
33
40.50
0
22
1
มะเขือเทศ
1
0.25
2,000
0
มะเขืออื่นๆ
7
27.50
0
3
มะระจีน
4
3.75
0
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
29
54.50
0
13
1
โหระพา
21
20.00
0
15
เห็ด
65
89.40
0
56
1
ผักไฮโดรโปนิกส์
28
28.25
7,880
23
1
ผักอื่นๆ
81
210.50
2,120
51
5
กระท้อน
1
3.00
75
1
กล้วย
4
17.00
30
2
1
กล้วยไข่
2
10.00
300
2
กล้วยน้ำว้า
16
67.00
4,000
12
1
กล้วยหอม
2
6.00
0
2
แก้วมังกร
29
78.00
3,770
20
2
ขนุน
52
279.00
7,910
29
เงาะ
5
12.00
140
5
ทุเรียน
11
62.00
1,005
10
น้อยหน่า
6
19.00
390
5
ฝรั่ง
33
78.20
5,771
29
1
มะกอกน้ำ
2
5.00
148
1
มะขามเทศ
2
3.00
70
1
มะเดื่อ
1
2.00
0
1
มะนาว
5
10.00
475
3
มะม่วง
72
759.00
12,435
54
8
มะยงชิด
4
12.00
25
4
2
มะละกอ
21
150.50
2,821
17
2
มังคุด
22
124.50
1,475
19
ละมุด
4
17.00
170
3
ลำไย
6
127.00
1,435
6
ลิ้นจี่
2
16.00
190
0
องุ่น
2
310.00
88,011
2
1
1
ไผ่หวาน
15
30.25
814
13
2
ไผ่ตง
6
20.00
790
6
1
มะพร้าว
21
221.50
1,695
7
มะม่วงหิมพานต์
1
10.00
250
1
ยางพารา
2
75.00
0
2
กล้วยไม้
43
63.50
3,000
33
8
ดาวเรือง
3
3.00
0
3
มะลิ
1
1.00
0
1
1
สร้อยทอง
1
1.00
0
0
ใบเตย
2
3.00
0
1
ปาล์ม
24
1,279.00
3,700
18
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
92
1,631.50
0
34
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง คลองหลวง 1
15
219.00
0
11
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
31
477.00
0
8
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
54
795.00
0
37