ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,694
66,285.60
31,325,082
2,379
2
267

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
11
40,062.00
591
7
มันสำปะหลังโรงงาน
1
40.00
0
1
สับปะรด
703
11,208.60
30,902,071
646
90
กะหล่ำปลี
2
12.50
108,000
2
กะหล่ำดอก
1
0.50
0
1
ข้าวโพดหวาน
7
42.00
0
7
3
คะน้า
1
0.50
0
1
ชะอม
22
23.45
0
15
2
แตงกวา
20
27.50
0
20
4
Melon
1
0.50
2,000
1
ถั่วฝักยาว
3
4.50
0
3
ถั่วพู
2
0.40
0
2
1
บล๊อคโคลี่
1
0.50
0
1
บวบ
2
0.40
0
2
1
ผักกวางตุ้ง
1
0.50
0
1
ผักบุ้งจีน
6
10.00
0
4
3
พริก
1
2.00
0
1
1
มะเขือเปราะ
7
9.00
200
5
เห็ด
2
5.00
72,000
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
3
2.50
0
3
ผักอื่นๆ
52
73.75
0
40
3
กระท้อน
2
6.00
70
2
กล้วยไข่
1
10.00
1,000
0
แก้วมังกร
1
1.00
60
0
ขนุน
24
189.00
4,420
23
เงาะ
60
405.70
4,029
53
5
ชมพู่
4
27.00
740
4
ทุเรียน
474
4,272.50
62,720
414
2
41
น้อยหน่า
1
5.00
100
1
1
มะนาว
1
1.00
100
1
1
มะปราง
5
22.00
685
5
มะม่วง
60
667.00
9,870
48
4
มะยงชิด
4
68.00
370
3
มะละกอ
4
3.00
100
2
มังคุด
849
6,048.05
135,144
758
84
ลองกอง
112
722.00
11,981
94
15
ลำไย
3
44.00
101
2
1
สละ
4
44.00
6,530
4
4
25.00
700
3
2
ปาล์มน้ำมัน
1
50.00
1,000
0
5
0.00
500
5
5
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
60
471.50
0
26
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
17
122.00
0
17
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
1
50.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
39
366.45
0
39
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
52
457.00
0
52
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
43
518.30
0
43
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
4
32.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
8
96.00
0
8
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
2
36.00
0
2