ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
9,303
90,529.83
1,971,076
8,816
2353

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
14
248.00
195,840
10
คะน้า
1
15.00
0
0
ถั่วฝักยาว
1
1.00
0
0
ผักหวาน
36
148.00
0
36
1
พริกขี้หนูผลเล็ก
76
291.00
24,600
75
28
ฟักทอง
1
30.00
0
0
หน่อไม้ฝรั่ง
28
42.00
0
28
26
ผักไฮโดรโปนิกส์
3
12.50
0
3
1
กระท้อน
2
39.00
131
2
กล้วยไข่
252
2,245.00
181,329
203
14
กล้วยหอม
37
68.00
12,850
36
แก้วมังกร
246
996.00
95,124
243
174
ขนุน
1
32.00
200
1
เงาะ
967
9,238.15
110,371
889
217
ชมพู่
3
23.00
700
3
1
ทุเรียน
1,575
17,439.85
231,424
1,519
358
มะไฟ
2
6.00
150
2
มะม่วง
140
1,042.65
19,240
140
26
มะยงชิด
1
60.00
800
1
มังคุด
2,469
20,934.43
331,461
2,352
651
ลองกอง
1,110
9,832.65
169,636
1,045
431
ลำไย
2,013
25,886.65
520,594
1,920
327
ลิ้นจี่
8
271.00
4,050
2
1
สละ
204
1,198.00
48,074
200
90
มะม่วงหิมพานต์
1
4.00
112
1
พริกไทย
78
246.45
24,390
71
7
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
34
179.50
0
34