ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,501
38,681.33
3,472,930
2,878
3
600

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
8
161.00
740
4
สับปะรด
217
2,716.00
3,109,100
210
46
กระเจี๊ยบเขียว
1
25.00
0
1
ข้าวโพดรับประทานผักสด
1
1.00
0
1
ข้าวโพดหวาน
2
1.25
0
2
คะน้า
27
912.22
1,200
18
9
ชะอม
1
2.00
0
1
ตั่งโอ๋
1
0.25
0
1
แตงกวา
3
360.00
0
0
แตงโมเนื้อ
20
203.00
0
20
ถั่วฝักยาว
5
361.25
0
1
บวบ
5
362.00
0
2
ผักกวางตุ้ง
29
855.72
0
22
9
ผักกาดขาวปลี
4
480.00
0
0
ผักกาดหอม
3
122.00
0
0
ผักคื่นฉ่าย
9
0.72
0
9
9
ผักโขม
2
170.00
0
1
ผักชี
11
240.72
0
9
9
ผักบุ้งจีน
15
1,012.73
0
7
1
ผักหวาน
1
0.50
0
1
ผักหวานบ้าน
1
3.00
0
1
พริก
22
38.00
0
7
พริกขี้หนูผลเล็ก
31
94.00
0
8
พริกขี้หนูผลใหญ่
1
1.00
0
0
ฟัก/แฟง
3
242.00
0
1
ฟักทอง
1
25.00
0
1
มะเขือยาว
1
1.00
0
1
มะเขือเปราะ
7
373.00
0
3
มะระหวาน(กินผลฟักแม้ว)
1
2.00
0
1
แมงลัก
2
240.00
0
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
2
240.00
0
0
โหระพา
2
120.25
0
1
เห็ด
3
100.50
0
3
ผักอื่นๆ
4
241.50
0
0
กล้วย
4
18.00
1,000
4
กล้วยไข่
54
357.25
4,352
48
กล้วยน้ำว้า
2
10.00
1,500
2
กล้วยหอม
2
6.00
700
1
ขนุน
3
14.00
315
1
เงาะ
1,011
10,131.20
121,512
895
1
197
ชมพู่
2
8.00
100
2
ทุเรียน
425
3,665.65
44,666
310
68
มะนาว
3
4.00
130
3
มะปราง
1
15.00
300
1
มะไฟ
2
3.00
75
0
มะม่วง
1
4.00
400
1
มะละกอ
5
27.00
3,000
5
2
มังคุด
1,030
7,712.82
108,653
865
172
ลองกอง
365
2,760.30
36,174
293
2
67
ลำไย
21
258.00
5,906
15
1
ลิ้นจี่
1
1.00
12
0
สละ
2
9.00
200
2
ส้มโอ
12
117.00
2,060
12
10
ปาล์มน้ำมัน
88
1,630.00
30,035
65
มะพร้าว
14
2,170.00
0
9
ยางพารา
1
12.00
800
1
หมาก
5
38.50
0
5
พริกไทย
1
1.00
0
1