ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,869
50,477.15
40,650
2,656
5
25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
1
15.00
0
1
ข้าวไรย์
1
60.00
0
0
มันสำปะหลังโรงงาน
127
2,811.00
0
109
สับปะรด
118
2,291.25
0
115
อ้อยโรงงาน
1
15.00
0
1
กระเจี๊ยบเขียว
25
126.30
0
25
กระเฉด
1
1.00
0
1
กระเพรา
10
7.76
0
9
กุยช่าย
3
3.00
0
3
ข่า
21
118.32
1,800
18
ข้าวโพดหวาน
1
2.00
0
1
คะน้า
66
657.50
0
59
ชะอม
13
27.00
0
11
ตะไคร้
283
442.57
3,600
273
13
แตงกวา
17
38.50
0
16
แตงร้าน
1
5.00
0
1
แตงโมเนื้อ
1
2.00
0
0
Melon
37
1,455.00
0
4
ถั่วฝักยาว
63
116.25
0
61
3
3
น้ำเต้า
2
7.00
0
2
บวบ
23
74.00
0
23
ปวยเล้ง
1
5.00
0
1
ผักกวางตุ้ง
8
87.50
0
7
ผักกาดขาวปลี
1
14.00
0
1
ผักคื่นฉ่าย
55
172.25
0
55
ผักชีฝรั่ง
20
52.00
0
20
ผักบุ้งจีน
21
85.50
0
20
ผักบุ้งไทย
1
2.00
0
1
ผักหวาน
1
1.00
0
1
พริก
20
242.25
0
16
ฟัก/แฟง
1
1.00
0
1
ฟักทอง
2
5.00
0
2
มะเขือพวง
1
10.00
0
1
มะเขือเปราะ
17
35.50
0
17
มะเขืออื่นๆ
3
150.00
0
0
มะระจีน
15
52.00
0
13
แมงลัก
1
0.34
0
1
สะระแหน่
2
1.50
0
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
44
102.75
0
42
โหระพา
47
88.51
0
46
9
เห็ดนางฟ้า
3
211.00
2,000
1
เห็ดฟาง
56
402.25
10
55
ผักไฮโดรโปนิกส์
62
1,049.45
9,600
58
กล้วยน้ำว้า
1
1.00
0
0
กล้วยหอม
1
1.00
0
0
แก้วมังกร
2
20.00
0
1
ฝรั่ง
1
10.00
0
1
มะม่วง
45
825.00
3,450
44
มะละกอ
1
9.00
0
1
ลำไย
3
11.00
70
3
1
ส้มโอ
1
15.00
300
1
1
ไผ่หวาน
1
2.00
0
1
มะพร้าว
5
34.00
850
5
มะพร้าวอ่อน
61
523.00
18,970
60
มะลิ
1
5.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
436
5,804.70
0
414
ข้าวเจ้า ไวแสง ปราจีนบุรี 2
4
64.00
0
3
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
2
34.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ปราจีนบุรี1
1
20.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
56
1,244.00
0
54
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง คลองหลวง 1
1
20.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
62
2,070.00
0
57
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
19
416.00
0
12
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
107
2,784.00
0
91
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
581
17,871.70
0
553
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
91
2,853.50
0
81
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
7
145.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
8
200.00
0
7
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
68
2,190.00
0
61
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
7
241.00
0
7
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
27
649.00
0
25
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
1
25.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
18
435.00
0
18
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง หอมนิล
1
25.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
34
736.00
0
34
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
18
147.00
0
17