ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,358
13,990.70
25,349
1,163
6
401

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
11
116.00
0
11
6
มันสำปะหลังบริโภคสด
2
0.50
0
2
2
มันสำปะหลังโรงงาน
208
3,842.00
0
208
สับปะรด
2
25.00
0
2
ถั่วเหลือง
12
205.00
0
12
12
ถั่วลิสง
8
26.00
0
8
2
กระเจี๊ยบเขียว
27
117.00
0
27
21
กระเฉด
26
71.00
0
26
5
ข่า
1
0.25
0
1
1
ข้าวโพดรับประทานผักสด
5
24.50
0
5
4
ข้าวโพดหวาน
17
48.00
0
17
15
คะน้า
3
0.75
0
3
3
ชะอม
45
108.25
1,360
44
35
ตะไคร้
2
21.00
0
1
แตงกวา
64
70.50
0
54
28
แตงไทย
1
6.00
0
1
ถั่วฝักยาว
25
20.45
0
25
20
น้ำเต้า
7
13.00
0
7
1
บวบ
58
140.25
0
58
8
บัวสาย
10
35.00
0
10
10
ผักกวางตุ้ง
2
0.75
0
2
1
ผักกาดเขียวปลี
1
0.50
0
1
ผักบุ้งน้ำ
6
3.25
0
6
6
ผักหวานบ้าน
1
2.00
0
1
พริก
3
7.25
0
3
1
ฟัก/แฟง
33
221.25
0
9
5
ฟักทอง
12
49.00
0
12
7
มะเขือยาว
1
2.00
0
1
1
มะเขือเปราะ
13
38.50
0
13
6
มะเขืออื่นๆ
5
11.25
0
5
4
มะระจีน
9
18.00
0
9
2
เห็ดนางฟ้า
1
0.50
0
1
เห็ดฟาง
1
2.00
0
0
ผักอื่นๆ
4
8.00
0
4
กระท้อน
22
154.75
910
22
11
กล้วย
1
5.00
300
1
1
1
แก้วมังกร
1
3.00
0
1
1
ขนุน
1
20.00
200
1
เงาะ
4
73.00
1,500
4
1
ทุเรียน
35
212.00
1,873
35
1
17
มะขามหวาน
1
3.00
0
1
1
มะนาว
6
34.50
300
6
มะปราง
3
48.00
100
3
2
มะไฟ
5
44.00
500
5
มะม่วง
52
759.00
3,666
52
22
มะยงชิด
4
18.00
225
4
1
มะละกอ
32
272.00
1,200
32
1
6
มังคุด
39
212.00
1,870
39
3
33
ลองกอง
9
66.00
1,220
9
ลำไย
33
354.50
0
33
ส้มโอ
72
586.00
930
72
60
ปาล์มน้ำมัน
11
208.00
0
11
ไผ่หวาน
18
158.00
200
17
ไผ่ตง
60
607.00
6,880
60
21
มะพร้าว
14
83.00
1,855
14
มะม่วงหิมพานต์
1
20.00
0
0
สะเดา
1
5.00
200
1
หมาก
1
10.00
60
1
ไหล
20
46.50
0
20
18
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
1
45.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
107
1,582.00
0
43
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวตาแห้ง 17
9
192.00
0
2
ข้าวเจ้า ไวแสง พลายงามปราจีนบุรี
22
267.00
0
5
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
7
78.00
0
5
ข้าวเจ้า ไวแสง ปราจีนบุรี1
3
59.00
0
3
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
1
7.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
25
700.00
0
25
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
16
163.00
0
12
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
22
396.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
13
330.00
0
11
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
5
163.75
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
1
58.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
1
20.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก80
1
30.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
1
21.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 1
1
18.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
1
50.00
0
1
49
554.00
0
12