ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,173
11,449.30
121,517
1,095
9
94

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
4
25.00
480
3
กระเพรา
1
0.25
0
1
ขิง
1
4.00
0
1
ชะอม
48
55.50
300
44
3
ดอกขจร
1
1.00
0
1
ตะไคร้
1
0.25
0
1
แตงกวา
1
0.50
0
1
แตงโมเนื้อ
12
159.00
0
12
ถั่วฝักยาว
18
117.88
0
18
6
บวบ
6
26.50
0
6
2
ผักชีฝรั่ง
1
0.25
0
1
ผักหวาน
1
0.50
0
1
พริก
5
21.00
0
5
1
ฟัก/แฟง
1
0.50
0
1
ฟักทอง
1
0.00
0
1
มะเขือพวง
5
0.18
85
4
มะเขือม่วง
5
12.00
7,000
5
มะเขือยาว
8
60.00
0
8
5
มะเขือเปราะ
1
0.00
0
1
มะเขือเทศ
1
0.50
0
0
มะเขือเทศบริโภคสด
2
2.00
0
2
1
มะเขืออื่นๆ
1
10.00
0
1
มะระจีน
4
22.00
0
4
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
3
6.00
0
2
โหระพา
9
13.75
0
9
2
เห็ดนางฟ้า
1
0.25
0
1
ผักไฮโดรโปนิกส์
3
5.00
0
2
ถั่วงอก
1
0.13
0
1
ผักอื่นๆ
7
6.25
80
6
กระท้อน
35
165.50
1,901
31
กล้วย
2
0.00
54
2
กล้วยน้ำว้า
1
0.00
20
1
กล้วยหอม
2
103.00
35,300
1
แก้วมังกร
2
40.00
1,800
2
ขนุน
1
1.00
20
0
เงาะ
1
1.00
20
0
ทุเรียน
2
3.00
35
0
ฝรั่ง
2
10.00
2,010
2
มะนาว
6
123.31
5,146
6
1
มะปราง
48
350.75
6,467
46
2
มะม่วง
15
279.00
5,580
15
1
6
มะยงชิด
425
1,758.40
41,170
408
7
10
มะละกอ
2
1.25
75
2
มังคุด
17
30.00
667
14
1
2
ลองกอง
6
22.00
820
5
1
ส้มโอ
122
559.00
12,487
118
50
ชะมวง
1
1.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
109
1,571.50
0
103
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวตาแห้ง 17
7
160.00
0
7
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
8
165.00
0
8
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
18
152.00
0
15
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
1
20.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
70
2,518.00
0
70
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
9
247.00
0
9
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
6
85.00
0
6
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
61
1,593.30
0
60
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข35(รังสิต8)
3
64.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
19
594.00
0
17
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข47
10
116.10
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข49
9
165.00
0
0