ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,105
43,268.63
154,288
1,592
88

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5
66.53
0
5
มันสำปะหลังโรงงาน
97
2,151.50
0
97
อ้อยโรงงาน
360
8,146.08
0
280
8
ถั่วลิสง
2
3.00
0
0
กระชาย
1
0.25
0
1
ขมิ้น
1
1.00
0
1
ข่า
4
7.50
0
4
ข้าวโพดฝักอ่อน
15
34.00
0
3
ข้าวโพดหวาน
7
32.50
0
3
คะน้า
7
16.00
0
2
แคนตาลูป
13
161.00
0
12
4
ชะอม
6
2.25
0
6
ตะไคร้
7
11.25
0
7
แตงกวา
21
57.50
0
12
แตงโมเนื้อ
2
5.00
0
2
ถั่วฝักยาว
28
68.20
0
21
ถั่วพู
62
61.95
0
62
2
น้ำเต้า
1
0.50
0
1
บวบ
4
2.50
0
4
ผักกวางตุ้ง
6
10.75
0
4
ผักกาดเขียวปลี
1
1.00
0
0
ผักชี
15
25.00
0
6
ผักชีฝรั่ง
52
59.00
0
14
ผักบุ้งจีน
6
5.00
0
6
ผักหวาน
54
175.00
0
53
1
ผักหวานบ้าน
4
11.50
0
4
2
พริก
42
76.75
200
39
พริกขี้หนูผลเล็ก
1
1.00
0
1
ฟักทอง
4
3.50
0
4
มะเขือพวง
17
44.50
0
16
5
มะเขือเปราะ
5
2.50
0
4
มะเขือเทศ
10
42.00
0
0
มะเขืออื่นๆ
14
23.75
0
10
1
หน่อไม้ฝรั่ง
120
163.00
0
120
1
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
2
5.00
0
2
โหระพา
8
6.00
0
8
ผักแพรว
2
1.50
0
2
ผักปรั่ง
2
1.50
0
1
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
1.50
0
1
ผักอื่นๆ
13
369.75
0
13
แก้วมังกร
23
194.00
12,100
22
ชมพู่
68
257.00
5,582
68
45
ฝรั่ง
5
12.00
0
5
2
มะม่วง
28
702.00
17,500
6
มะละกอ
86
658.00
11,900
83
3
ลองกอง
4
10.00
0
4
2
ลำไย
198
3,447.25
87,508
189
12
เสาวรส
30
107.00
17,203
30
ปาล์มน้ำมัน
3
39.00
0
3
ไผ่หวาน
17
106.00
2,295
17
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
1
5.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
1,520
23,504.87
0
317
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวตาแห้ง 17
53
1,613.50
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
9
292.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
2
16.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
2
18.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
2
47.00
0
0
2
13.00
0
1
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
29
329.00
0
15
ข้าวเหนียว ไวแสง อุบล 1
1
40.00
0
0