ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
15,260
105,993.25
27,338
4,768
236

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
205
1,028.00
0
0
กระเพรา
2
0.35
0
0
กะหล่ำดอก
34
51.70
0
0
คะน้า
104
111.65
0
30
ตะไคร้
16
191.50
0
0
แตงกวา
8
3.60
0
0
ถั่วฝักยาว
5
1.40
0
0
บวบ
1
0.50
0
0
ผักคื่นฉ่าย
5
4.70
0
0
ผักชีฝรั่ง
41
30.45
0
0
พริก
1,693
2,688.77
27,000
1,400
166
มะเขือพวง
14
13.40
0
0
มะเขือเทศ
23
17.10
0
0
หน่อไม้ฝรั่ง
11
14.00
0
1
หอมแดง
1,115
2,788.75
0
756
16
เห็ด
1
20.00
0
0
กล้วยไข่
58
498.20
0
57
54
เงาะ
214
726.00
0
0
ทุเรียน
258
1,782.30
338
0
ฝรั่ง
23
91.00
0
0
พุทรา
1
2.00
0
0
มะม่วง
4
443.00
0
0
มังคุด
1
4.00
0
0
ลองกอง
2
9.00
0
0
ลำไย
104
474.00
0
0
ขว้าว
1
10.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
11,316
94,987.88
0
2,524