ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7,794
89,065.50
100
1,437
11

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
4
12.00
0
1
มันแกว
1
2.00
0
1
ถั่วลิสง
366
598.75
0
324
2
กระเทียมหัว
4
2.50
0
3
กะหล่ำปลี
1
0.25
0
1
กะหล่ำดอก
2
4.00
0
2
ข้าวโพดรับประทานผักสด
47
156.00
0
47
ข้าวโพดหวาน
96
199.00
0
43
3
คะน้า
3
2.00
0
3
แคนตาลูป
154
518.50
0
154
แตงกวา
11
31.00
0
6
แตงร้าน
6
24.50
0
3
แตงโมเนื้อ
119
374.00
0
92
ถั่วฝักยาว
24
19.25
0
15
น้ำเต้า
9
31.00
0
9
บล๊อคโคลี่
3
3.00
0
3
ผักกวางตุ้ง
21
9.25
0
19
ผักกาดเขียวปลี
1
0.25
0
1
ผักกาดหอม
2
1.50
0
1
ผักคื่นฉ่าย
1
0.25
0
0
ผักชี
21
5.50
0
20
ผักชีฝรั่ง
3
1.25
0
0
ผักบุ้งจีน
7
3.25
0
5
พริก
278
456.75
0
236
3
ฟัก/แฟง
1
6.00
0
0
ฟักทอง
10
25.00
0
8
เผือก
4
4.00
0
4
มันเทศ
4
1.50
0
3
มะเขือเปราะ
3
1.50
0
3
มะเขือเทศ
16
38.00
0
16
สะระแหน่
3
1.25
0
0
หน่อไม้ฝรั่ง
11
8.00
0
11
หอมแดง
330
554.75
0
298
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
19
84.25
0
11
โหระพา
3
1.00
0
2
เห็ด
2
0.50
0
2
เห็ดฟาง
61
25.50
0
61
กล้วยน้ำว้า
1
4.00
0
0
เงาะ
2
20.00
0
2
มะนาว
1
8.00
0
1
มะม่วง
7
27.00
0
7
3
ลำไย
23
80.00
100
10
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
6,076
85,199.50
0
9
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
33
520.00
0
0