ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7,289
27,814.35
577,465
6,061
16
16

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
65
623.00
18
60
ถั่วลิสง
24
43.00
0
4
กระเทียมหัว
3
1.50
0
3
กระเพรา
1
1.10
0
1
กะหล่ำปลี
24
51.75
25,000
22
ข้าวโพดรับประทานผักสด
63
240.75
0
57
ข้าวโพดหวาน
4
16.00
0
4
คะน้า
9
10.00
0
9
ตะไคร้
1
3.50
0
1
แตงกวา
31
36.75
0
30
แตงร้าน
10
35.25
0
10
แตงไทย
1
0.50
0
1
แตงโมเนื้อ
28
99.00
5,000
26
ถั่วฝักยาว
20
44.75
80
20
ผักกวางตุ้ง
1
0.25
0
1
ผักกาดหางหงส์
60
74.25
0
60
ผักคื่นฉ่าย
1
0.25
0
1
ผักชี
9
10.25
0
8
ผักบุ้งจีน
5
7.25
0
5
ผักหวานป่า
2
1.25
15
2
ผักหวานบ้าน
1
1.00
23
1
พริก
4,958
9,704.75
490,955
4,119
16
16
ฟัก/แฟง
6
8.75
0
3
ฟักทอง
2
3.00
0
0
มะเขือพวง
1
3.00
500
0
มะเขือเทศ
1
3.00
0
0
มะเขืออื่นๆ
19
37.75
9,400
13
สะระแหน่
6
8.00
0
5
หอมแดง
2
2.00
0
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
5
5.25
0
4
เห็ดฟาง
38
49.55
300
31
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
1.00
0
1
ผักอื่นๆ
76
140.10
0
76
แก้วมังกร
1
3.00
300
1
มะขามหวาน
22
589.00
0
22
มะนาว
1
30.00
1,500
1
มะม่วง
98
916.50
30,140
98
มะละกอ
1
70.00
0
1
ลำไย
79
421.00
3,564
79
ส้มโชกุน
1
100.00
6,000
1
ส้มโอ
39
287.00
3,570
21
ไผ่
30
30.00
1,100
30
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
1,312
11,561.35
0
1,083
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวตาแห้ง 17
3
32.00
0
2
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
11
98.00
0
10
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
1
15.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
9
78.00
0
9
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
202
2,312.00
0
122
ข้าวเหนียว ไวแสง สันป่าตอง
1
4.00
0
0