ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,913
11,312.32
20,007
1,649
5
17

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3
15.25
125
1
ถั่วเขียวผิวมัน
40
516.00
0
40
ถั่วเหลือง
10
137.00
0
10
ถั่วลิสง
21
17.50
0
19
กะหล่ำปลี
13
15.75
0
7
กะหล่ำดอก
4
5.50
0
4
ข่า
4
5.00
0
4
3
ข้าวโพดรับประทานผักสด
104
206.75
0
97
3
5
ข้าวโพดหวาน
10
22.00
0
7
คะน้า
37
111.63
0
34
ตะไคร้
5
17.50
0
3
แตงกวา
9
8.25
0
7
แตงร้าน
38
40.25
0
31
1
2
แตงไทย
2
4.00
0
2
แตงโมเนื้อ
1
1.00
0
1
ถั่วฝักยาว
68
69.63
1,000
48
1
2
บวบ
10
15.90
0
6
ผักกวางตุ้ง
5
2.50
0
5
ผักกาดขาวปลี
6
13.00
0
5
ผักกาดหอม
24
389.25
0
24
ผักชี
7
11.13
0
5
ผักบุ้งจีน
16
10.76
0
14
ผักหวานป่า
1
8.00
0
1
พริก
57
51.01
0
35
1
พริกขี้หนูผลเล็ก
7
4.00
0
7
พริกขี้หนูผลใหญ่
6
15.00
0
6
ฟักทอง
7
8.50
0
6
เผือก
5
7.50
0
5
มะเขือยาว
6
6.00
0
6
มะเขือเปราะ
28
52.25
0
17
มะเขือเทศ
12
40.50
0
11
มะเขือเทศบริโภคสด
3
4.00
0
1
หน่อไม้ฝรั่ง
2
6.50
0
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
11
10.38
0
9
เห็ด
114
160.75
0
101
2
เห็ดขอนขาว
5
1.50
0
5
เห็ดฟาง
155
136.50
8
131
ผักอื่นๆ
113
473.38
0
93
กระท้อน
4
9.50
185
4
กล้วยน้ำว้า
5
8.50
800
3
แก้วมังกร
8
30.00
1,070
6
ขนุน
1
3.00
0
1
เงาะ
1
3.00
0
1
ฝรั่ง
9
19.00
1,230
6
พุทรา
12
38.00
1,210
6
มะขามหวาน
45
313.00
4,223
32
1
มะนาว
2
4.00
250
2
1
มะไฟ
1
4.00
0
1
มะม่วง
42
199.00
2,976
32
มะละกอ
6
34.00
1,600
0
ละมุด
1
5.00
200
0
ลำไย
123
667.50
4,800
97
ส้มโชกุน
2
11.00
280
1
ส้มโอ
2
3.00
50
1
ไผ่
12
72.50
0
11
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
3
30.00
0
3
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
197
1,753.00
0
191
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
460
5,340.00
0
436
ข้าวเหนียว ไวแสง สันป่าตอง
8
144.00
0
7