ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7,776
25,196.03
251,159
6,654
315
344

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
18
57.00
450
8
มันแกว
2
1.00
0
2
สับปะรด
1
3.00
0
1
อ้อยคั้นน้ำ
1
3.00
0
1
ถั่วเขียวผิวมัน
2
16.00
0
2
ถั่วพุ่ม
1
0.25
0
1
ถั่วลิสง
837
1,474.50
0
767
78
53
กระเพรา
2
1.00
0
2
กะหล่ำปลี
7
5.58
500
5
1
กะหล่ำดอก
9
6.00
0
4
กุยช่าย
1
1.00
0
1
ข้าวโพดฝักอ่อน
1
1.00
0
1
ข้าวโพดรับประทานผักสด
43
60.50
850
42
ข้าวโพดหวาน
548
784.35
23,500
520
142
81
คะน้า
9
4.00
0
4
1
แคนตาลูป
2
15.25
0
2
แตงกวา
54
54.75
10,307
45
2
3
แตงร้าน
93
127.75
1
83
32
11
แตงไทย
21
69.00
0
19
แตงโมเนื้อ
46
127.15
20
46
1
ถั่วฝักยาว
64
83.25
4,250
45
7
ถั่วลันเตา
2
0.50
0
2
1
บล๊อคโคลี่
3
0.75
0
3
บวบ
15
11.50
1,000
12
ผักกวางตุ้ง
1
0.50
0
1
ผักกาดขาวปลี
9
5.00
700
3
ผักกาดเขียวปลี
3
1.50
0
0
ผักกาดหอม
7
4.50
0
3
ผักกาดหางหงส์
2
2.00
0
2
ผักชี
6
2.75
0
4
1
ผักบุ้งจีน
17
8.50
200
16
1
ผักบุ้งน้ำ
1
3.00
0
0
พริก
210
333.00
6,400
204
11
ฟัก/แฟง
31
102.75
15,002
31
1
ฟักทอง
22
66.50
7,007
19
2
เผือก
15
15.50
1,610
15
2
มันฝรั่ง
8
16.00
0
8
มะเขือม่วง
1
4.00
0
1
มะเขือเปราะ
15
11.50
0
11
2
มะเขือเทศ
274
526.70
164,338
269
60
81
มะเขือเทศบริโภคสด
5
7.50
1,200
5
หน่อไม้ฝรั่ง
2
1.50
0
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
31
19.50
0
20
3
โหระพา
8
4.25
30
7
1
เห็ดนางฟ้า
28
22.75
0
28
เห็ดฟาง
3
2.25
0
3
2
ผักแพรว
1
1.00
0
1
ถั่วงอก
1
0.50
0
1
ต้นอ่อนทานตะวัน
2
0.75
0
0
ผักอื่นๆ
111
119.75
441
108
1
35
กล้วยน้ำว้า
51
141.50
6,000
51
24
กล้วยหอม
1
1.00
100
1
แก้วมังกร
11
35.00
234
11
1
ขนุน
4
8.00
0
4
เงาะ
2
5.00
0
2
2
ฝรั่ง
2
6.00
0
2
มะขามหวาน
18
86.00
60
18
มะนาว
1
1.00
210
1
มะปราง
1
3.00
0
1
มะม่วง
19
30.00
0
19
10
มะละกอ
40
332.75
389
40
2
ลำไย
10
34.00
160
10
2
ลิ้นจี่
2
5.50
0
2
ส้มโอ
1
4.00
130
1
ไผ่
24
47.50
2,870
23
มะพร้าว
2
4.00
0
2
หวาย
58
102.75
0
58
1
บัวบก
1
1.00
0
1
1
พลูคาว
4
4.00
0
4
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
4,219
15,805.00
3,200
3,511
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
709
4,347.50
0
512