ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7,044
389,265.28
914,057
5,704
113
70

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
5
16.25
560
2
1
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1
10.00
300
1
ถั่วแดงหลวง
1
5.00
0
0
กระเจี๊ยบเขียว
2
1.25
0
1
กระเทียมหัว
1
5.00
0
0
กระเพรา
15
11.30
0
14
กะหล่ำปลี
6
8.13
0
5
กะหล่ำดอก
15
23.13
0
14
กุยช่าย
1
4.00
0
1
ข้าวโพดฝักอ่อน
217
922.70
3,000
174
ข้าวโพดรับประทานผักสด
1
1.00
0
1
คะน้า
52
145.25
0
49
14
แคนตาลูป
1
8.50
0
0
ชะอม
5
1.75
0
5
ตะไคร้
1
50.00
0
1
1
แตงกวา
4
2.56
0
3
แตงกวาญี่ปุ่น
1
6.00
24,000
1
ถั่วฝักยาว
11
9.25
0
11
ถั่วพู
1
0.75
0
1
บวบ
1
0.05
0
0
ผักกวางตุ้ง
111
147.25
0
103
3
ผักกาดขาวปลี
1
0.25
0
1
ผักกาดหอม
2
8.00
0
1
ผักกาดหัว
1
0.13
0
0
ผักกาดหางหงส์
2
4.00
0
0
ผักคื่นฉ่าย
5
3.50
0
5
ผักโขม
1
0.25
0
0
ผักชี
46
91.00
0
44
9
ผักชีฝรั่ง
2
0.25
0
2
1
ผักบุ้งจีน
18
23.75
0
16
ผักบุ้งไทย
32
50.25
0
31
ผักหวาน
1
0.25
0
1
ผักหวานบ้าน
2
0.50
0
2
พริก
105
282.65
50,001
93
พริกขี้หนูผลเล็ก
52
87.00
4,000
51
พริกขี้หนูผลใหญ่
4
10.00
0
4
พริกใหญ่
4
2.50
0
4
ฟักทอง
4
36.00
35,000
3
มันฝรั่ง
10
23.50
0
10
มันเทศ
1
0.05
0
0
มะเขือม่วง
1
0.25
0
1
มะเขือยาว
2
5.00
0
2
มะเขือเปราะ
1
0.25
0
1
มะเขือเทศ
10
19.75
0
10
แมงลัก
1
0.05
0
0
หอมแดง
57
291.50
40
53
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
92
348.50
0
89
1
โหระพา
5
7.05
0
4
เห็ด
2
30.00
0
1
ผักปรั่ง
6
6.00
0
6
ผักอื่นๆ
2
1.75
0
1
แก้วมังกร
1
6.00
200
1
น้อยหน่า
4
5.50
250
4
ฝรั่ง
1
67.00
0
0
มะม่วง
1,463
9,764.95
355,051
1,241
6
มะมุด
1
2.00
280
0
มะละกอ
25
85.50
0
23
ลำไย
3,718
369,556.93
441,335
3,043
78
69
ไผ่
1
0.75
0
1
1
8.00
40
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
35
332.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
10
68.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
42
572.50
0
42
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง หอมนิล
11
91.00
0
0
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
628
4,510.35
0
410
ข้าวเหนียว ไวแสง สันป่าตอง
178
1,481.75
0
110