ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7,562
27,488.15
1,000,342
6,794
702

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
320
2,887.75
164
301
มันสำปะหลังโรงงาน
1
25.00
0
1
สับปะรด
929
6,316.75
380,000
894
99
อ้อยโรงงาน
2
12.00
0
2
ถั่วพุ่ม
11
30.00
0
11
ถั่วเหลือง
471
1,252.45
0
397
2
ถั่วเหลืองฝักสด
19
30.00
0
19
ถั่วลิสง
684
1,596.95
0
659
165
กระเจี๊ยบเขียว
22
23.50
0
1
กระเทียมหัว
245
352.50
0
235
กะหล่ำปลี
83
57.50
30
71
กะหล่ำดอก
27
25.25
0
13
1
ขมิ้น
7
1.75
0
0
ข่า
1
0.03
0
1
ขิง
9
3.00
0
0
ข้าวโพดฝักอ่อน
8
9.10
0
7
ข้าวโพดรับประทานผักสด
7
13.50
0
7
ข้าวโพดหวาน
79
186.00
0
78
56
คะน้า
103
80.25
0
47
ชะอม
7
6.75
400
6
4
ตะไคร้
20
16.30
0
15
10
แตงกวา
41
42.00
0
40
1
แตงโมเนื้อ
5
15.00
0
5
ถั่วฝักยาว
127
60.75
0
89
16
บล๊อคโคลี่
17
7.25
8,000
17
บวบ
30
14.75
0
29
13
ปวยเล้ง
7
1.00
0
7
2
ผักกวางตุ้ง
451
196.30
0
352
10
ผักกาดขาวปลี
3
3.50
0
3
2
ผักกาดเขียวปลี
319
716.00
0
318
ผักชี
5
1.50
0
5
4
ผักบุ้งจีน
265
46.57
0
242
5
พริก
101
124.40
4,800
98
41
พริกขี้หนูผลเล็ก
34
75.50
0
34
พริกขี้หนูผลใหญ่
23
38.00
0
23
พริกใหญ่
18
32.00
0
18
มันฝรั่ง
119
290.25
0
119
มะเขือม่วง
1
3.00
0
0
มะเขือยาว
18
18.50
0
18
3
มะเขือเปราะ
53
33.80
0
50
18
มะเขือเทศโรงงาน
12
16.50
0
12
หอมแดง
2
7.00
0
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
3
1.00
0
3
1
เห็ดนางฟ้า
1
5.00
0
1
เห็ดหอม
11
17.50
0
11
กระท้อน
39
58.50
70
39
กล้วยน้ำว้า
2
5.00
0
1
แก้วมังกร
6
13.50
5,770
5
น้อยหน่า
2
4.00
200
2
1
ฝรั่ง
9
14.90
1,940
9
1
พุทรา
2
20.00
940
2
มะขามหวาน
8
48.00
846
6
มะขามเปรี้ยว
1
4.00
0
1
มะนาว
182
421.75
11,914
125
14
มะไฟ
1
1.00
20
1
มะม่วง
41
148.75
3,460
40
2
มะละกอ
41
112.55
14,993
38
24
ลำไย
1,192
5,285.85
89,522
1,046
80
ลิ้นจี่
12
149.00
2,700
11
ส้มเกลี้ยง
71
229.70
11,105
71
57
ส้มโชกุน
4
50.00
2,850
4
ส้มเขียวหวาน
1
3.00
0
1
ส้มโอ
52
122.50
2,244
51
21
เสาวรส
8
19.00
2,010
8
กาแฟ
348
2,707.50
456,364
326
49
ไผ่
2
7.50
0
2
ขมิ้นชัน
21
5.50
0
0
ชุมเห็ดเทศ
3
2.25
0
0
เพชรสังฆาต
2
0.50
0
0
ไพล
8
2.00
0
0
ฟ้าทะลายโจร
2
1.25
0
0
ว่าน
4
1.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
42
249.25
0
14
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
428
2,133.50
0
425
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง กข 10
5
15.00
0
5
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง สันป่าตอง 1
302
958.50
0
300