ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,623
26,582.10
859,112
3,472
784

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2
20.00
670
2
สับปะรด
211
1,057.00
645,584
211
77
ถั่วเขียวผิวมัน
71
440.50
0
71
ถั่วลิสง
53
129.75
0
53
12
กระเทียมหัว
53
106.00
0
53
กะหล่ำปลี
35
17.30
0
35
19
กะหล่ำดอก
16
16.50
0
16
ข้าวโพดหวาน
53
299.50
0
53
9
คะน้า
26
24.75
0
26
ตะไคร้
23
124.00
0
23
23
ถั่วฝักยาว
6
6.25
0
6
ผักกาดเขียวปลี
4
4.00
0
4
ผักบุ้งจีน
5
15.50
0
5
ผักหวาน
1
2.00
0
1
1
พริก
103
416.00
3
103
77
พริกขี้หนูผลใหญ่
8
20.00
0
0
มะเขือม่วง
6
6.00
0
6
6
มะเขือยาว
5
5.00
0
5
4
มะเขือเปราะ
7
7.00
0
7
7
หอมแดง
136
453.20
0
135
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
6
3.75
0
6
เห็ด
13
6.25
0
13
13
กล้วย
34
243.00
9,369
34
14
กล้วยน้ำว้า
132
1,482.00
22,102
132
12
เงาะ
27
113.00
2,190
27
2
ทุเรียน
191
1,605.75
32,093
191
ฝรั่ง
2
10.00
400
2
2
มะขามหวาน
530
3,286.40
62,358
530
310
มะนาว
15
79.00
2,742
15
13
มะปราง
129
767.95
15,986
128
60
มะม่วง
123
552.00
14,431
123
104
มะละกอ
1
2.00
70
1
ลองกอง
73
776.50
13,768
73
11
ลางสาด
10
50.00
1,710
10
ลำไย
22
119.00
2,575
22
2
ส้มโอ
4
4.00
135
4
4
ไผ่
2
7.75
701
2
2
มะม่วงหิมพานต์
284
2,526.85
32,225
284
ขมิ้นชัน
14
15.50
0
14
ขมิ้นอ้อย
5
8.00
0
5
ฟ้าทะลายโจร
7
9.00
0
6
ม้ากระเทือบโรง
5
5.00
0
5
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
1
4.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
173
914.75
0
148
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
2
5.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
76
415.00
0
76
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
580
7,011.70
0
539
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
31
273.00
0
30
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
31
242.00
0
31
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
120
2,270.75
0
73
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง หอมนิล
8
66.00
0
8
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
103
350.45
0
77
ข้าวเหนียว ไวแสง สันป่าตอง
16
77.50
0
16
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง กข 10
27
102.00
0
27
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสงสกลนคร
2
7.00
0
2