ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
5,801
28,662.22
523,792
5,389
575
2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
45
138.25
2,050
39
ถั่วเหลือง
784
4,323.55
28,000
783
180
กระเทียมหัว
31
56.00
0
26
12
กะหล่ำปลี
73
212.75
0
72
20
กะหล่ำดอก
7
9.00
0
7
2
คะน้า
3
4.50
0
3
ตำลึง
2
0.50
0
2
แตงกวา
3
4.50
0
3
แตงไทย
1
4.00
0
1
แตงโมเนื้อ
56
286.00
0
30
ถั่วฝักยาว
14
12.00
0
11
บวบ
2
1.00
0
2
ผักกวางตุ้ง
114
119.15
0
93
6
ผักกาดขาวปลี
5
11.00
0
3
ผักกาดเขียวปลี
32
40.25
0
19
2
ผักบุ้งจีน
4
3.50
0
4
พริก
346
874.10
96,111
299
142
พริกใหญ่
20
29.50
0
20
ฟักทอง
3
3.50
0
3
มะเขือเปราะ
5
2.25
0
5
เห็ด
3
2.50
0
3
ผักปรั่ง
2
0.50
0
2
ผักอื่นๆ
133
115.52
0
98
10
กล้วยไข่
22
33.00
560
22
แก้วมังกร
22
83.50
11,016
22
ชมพู่
2
9.00
260
2
2
พุทรา
97
291.50
9,220
96
1
มะไฟ
9
51.25
487
9
2
มะม่วง
37
122.00
1,905
36
มะละกอ
490
1,213.10
167,537
438
87
2
ลองกอง
53
371.00
7,545
40
9
ลางสาด
157
1,147.85
25,350
149
38
ลำไย
227
939.75
12,934
224
2
ลิ้นจี่
1
4.00
200
1
ส้มโชกุน
206
1,417.50
75,667
158
57
ส้มเขียวหวาน
145
1,006.50
45,575
142
ส้มจุก
40
237.60
12,055
10
ส้มโอ
7
33.00
688
7
1
องุ่น
1
3.00
1,000
1
กาแฟ
85
721.50
16,900
85
ไผ่
28
66.00
2,931
28
2
ยางพารา
1
50.00
3,000
1
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
2
11.00
0
2
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
451
3,208.80
2,801
434
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมนิล
1
3.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
68
576.75
0
67
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
873
4,925.35
0
870
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง กข 10
615
3,192.50
0
609
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง สันป่าตอง 1
473
2,689.95
0
407