ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,879
28,694.60
1,050,801
3,877
978
138

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
25
113.75
4,069
6
อ้อยโรงงาน
1
26.00
0
0
ถั่วลิสง
30
85.00
0
0
กะหล่ำปลี
155
474.50
23,000
131
95
กะหล่ำดอก
31
28.25
0
27
ข้าวโพดหวาน
131
356.00
0
128
108
คะน้า
18
11.50
1,600
12
5
4
แคนตาลูป
1
1.50
0
0
แครอท
2
2.00
0
0
แตงกวา
8
8.00
0
3
ถั่วลันเตา
30
46.75
102,209
23
บล๊อคโคลี่
6
6.75
0
1
ปวยเล้ง
1
1.00
0
0
ผักกวางตุ้ง
14
36.25
0
13
2
2
ผักกาดขาวปลี
50
62.00
0
35
14
ผักกาดเขียวปลี
96
169.50
0
18
1
1
ผักกาดหอม
1
1.00
0
0
ผักกาดหัว
1
1.00
0
0
ผักบุ้งจีน
1
0.50
0
0
พริก
298
467.70
194,149
265
121
ฟักทอง
3
5.00
0
0
มะเขือยาว
9
11.00
0
0
มะเขือเปราะ
1
0.50
0
0
ผักอื่นๆ
170
215.75
0
136
1
เงาะ
73
342.25
6,801
47
15
ฝรั่ง
4
15.50
1,550
4
มะขามหวาน
378
1,868.50
38,815
326
126
16
มะนาว
11
56.00
150
10
มะม่วง
669
11,334.10
94,680
475
168
44
มะละกอ
25
39.50
8,039
25
ลำไย
1,041
5,170.90
91,380
776
127
50
ลิ้นจี่
397
2,970.25
62,354
257
106
4
ส้มเขียวหวาน
40
261.00
16,640
36
กาแฟ
227
1,275.45
366,725
223
89
17
ชา
30
356.00
5,240
29
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
42
102.50
0
41
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
681
2,167.15
33,400
662
ข้าวเหนียว ไวแสง ก่ำดอยสะเก็ด
10
54.00
0
0
ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง สันป่าตอง 1
168
550.30
0
168