ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,523
3,595,879.75
111,505
3,150
3
9

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5
9.25
50
1
งาขาว
96
251.50
0
90
งาดำ
73
314.75
3
71
1
ถั่วแดงหลวง
101
1,145.00
0
101
ถั่วเหลือง
1,947
10,364.25
0
1,748
2
1
กระเทียมหัว
66
209.00
0
63
กะหล่ำปลี
44
290.00
0
39
1
ขิง
20
56.00
0
20
ข้าวโพดรับประทานผักสด
1
1.00
0
1
คะน้า
2
3.00
0
2
แตงกวา
4
2.75
0
4
ถั่วฝักยาว
40
65.75
0
32
บวบ
4
2.75
0
4
ผักกวางตุ้ง
16
12.00
0
15
ผักกาดขาวปลี
27
50.00
0
13
ผักชี
3
3.25
0
3
ผักบุ้งจีน
4
3.50
0
4
พริก
436
3,581,722.75
0
321
1
พริกใหญ่
31
49.00
0
31
ฟักทอง
51
245.00
2,500
50
มันฝรั่ง
8
50.00
0
0
มะเขือยาว
30
32.50
0
30
มะเขือเปราะ
2
0.75
0
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
3
0.75
0
3
ลิ้นจี่
2
9.00
200
0
ส้มเขียวหวาน
4
24.00
2,400
0
กาแฟ
501
953.25
106,352
500
6
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมนิล
1
5.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง เจ้าฮ่อ
1
4.00
0
1