ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,333
47,042.50
77,398
2,192
133
448

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1
1.00
0
1
มันสำปะหลังโรงงาน
1
5.00
0
0
สับปะรด
427
4,122.00
0
395
8
102
ถั่วเขียวผิวมัน
81
2,739.70
0
81
ถั่วเหลือง
10
34.00
0
10
1
ถั่วเหลืองฝักสด
41
304.00
0
40
23
2
ถั่วลิสง
44
58.75
0
44
16
กระเจี๊ยบเขียว
4
2.25
0
4
2
กระชาย
49
52.75
0
49
7
24
กระเพรา
3
2.75
0
3
1
กะหล่ำปลี
1
1.00
0
1
1
กะหล่ำดอก
1
1.00
0
1
1
ข่า
1
0.25
0
1
1
1
ข้าวโพดฝักอ่อน
251
555.00
0
228
6
9
ข้าวโพดรับประทานผักสด
22
52.00
0
22
1
8
ข้าวโพดหวาน
18
44.00
0
18
7
คะน้า
20
76.00
0
20
1
5
แคนตาลูป
2
4.50
0
2
1
ชะอม
6
7.50
0
6
3
ตะไคร้
3
2.00
0
3
1
2
ตำลึง
5
6.00
0
5
2
แตงกวา
20
55.70
0
19
5
แตงร้าน
1
1.00
0
1
แตงโมเนื้อ
3
13.00
0
3
ถั่วฝักยาว
34
46.75
0
32
2
16
ถั่วพู
1
1.50
0
1
1
บวบ
13
39.50
0
13
3
ผักกวางตุ้ง
5
4.25
0
5
5
ผักกาดขาวปลี
1
2.00
0
1
1
ผักกาดเขียวปลี
1
0.25
0
1
1
ผักกาดหัว
1
3.00
0
1
1
ผักชี
4
4.00
0
4
3
ผักชีฝรั่ง
1
0.25
0
1
1
ผักบุ้งจีน
2
2.25
0
2
2
ผักบุ้งน้ำ
1
1.00
0
1
1
พริก
26
53.25
0
26
9
พริกขี้หนูผลใหญ่
13
12.00
0
13
1
8
พริกหยวก
2
6.00
0
2
1
ฟัก/แฟง
3
10.25
0
3
ฟักทอง
130
775.50
0
130
เผือก
1
1.00
0
1
มะกรูด
88
78.00
60
85
5
37
มะเขือยาว
3
6.50
0
3
มะเขือเปราะ
58
145.25
0
53
11
มะเขือเทศ
3
6.25
0
2
1
มะเขืออื่นๆ
19
62.00
0
19
11
มะระจีน
9
28.25
0
9
1
โหระพา
2
1.00
0
2
1
ผักอื่นๆ
8
12.00
0
8
6
กระท้อน
2
4.00
50
2
1
2
กล้วยไข่
1
6.00
0
1
1
กล้วยน้ำว้า
10
10.50
377
10
2
9
แก้วมังกร
2
15.00
0
2
1
ขนุน
2
5.00
50
2
1
เงาะ
4
18.00
100
4
2
ทุเรียน
8
25.00
730
8
พุทรา
44
204.90
0
44
27
30
มะนาว
19
32.50
518
14
3
7
มะปราง
1
4.00
0
1
1
มะม่วง
175
1,503.35
22,523
170
15
55
มะยงชิด
5
28.50
10
5
2
มะยม
2
22.00
0
2
1
มะละกอ
96
444.50
52,350
96
23
มังคุด
1
1.00
30
1
ลำไย
9
48.00
320
9
1
5
ลิ้นจี่
1
3.00
0
1
ส้มโชกุน
1
3.00
0
1
ส้มโอ
16
65.50
130
16
12
ไผ่หวาน
29
133.10
0
28
2
4
มะพร้าว
3
3.00
0
3
1
3
มะพร้าวอ่อน
1
2.00
150
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
65
709.00
0
0
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
308
3,503.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
9
202.00
0
9
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
166
2,923.00
0
152
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
8
145.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
40
728.00
0
14
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
1
70.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
2
34.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
23
465.00
0
22
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
1,509
21,914.50
0
78
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก80
5
127.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
102
1,240.00
0
82
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
219
2,957.00
0
35