ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,890
20,307.97
103,963
2,780
5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1
1.00
0
0
กระเจี๊ยบเขียว
11
16.00
0
11
4
กะหล่ำปลี
1
2.00
0
1
กะหล่ำดอก
1
2.50
0
1
ข่า
3
5.00
0
3
ข้าวโพดหวาน
96
449.00
0
96
คะน้า
10
3.25
0
10
แตงกวา
1
0.25
0
1
ถั่วฝักยาว
29
24.00
0
28
บวบ
8
2.25
0
8
ผักกวางตุ้ง
21
6.00
0
21
ผักกาดเขียวปลี
1
1.00
0
1
ผักกาดหัว
4
21.00
0
0
ผักคื่นฉ่าย
2
1.50
0
2
ผักชี
4
1.75
0
4
ผักบุ้งจีน
10
2.25
0
10
พริก
29
132.25
0
29
พริกขี้หนูผลใหญ่
539
1,422.75
0
536
พริกหยวก
2
4.00
0
2
พริกใหญ่
2
6.00
0
1
1
ฟัก/แฟง
1
0.50
0
1
ฟักทอง
1
0.50
0
1
เผือก
1
5.00
0
0
แมงลัก
40
314.00
0
40
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
0.38
0
1
กล้วยไข่
87
511.70
11,250
84
กล้วยตานี
269
2,028.64
400
269
กล้วยน้ำว้า
278
1,561.25
500
277
ทุเรียน
21
218.00
1,240
20
มะนาว
74
166.50
800
74
มะปราง
41
207.00
0
40
มะม่วง
409
3,739.75
73,603
376
มะละกอ
17
67.25
0
17
ละมุด
70
223.50
0
70
ลำไย
60
212.50
0
60
ส้มโชกุน
30
306.00
14,020
0
ส้มเขียวหวาน
179
1,733.50
2,150
177
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
48
827.00
0
47
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
1
4.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
1
18.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
2
28.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
6
77.00
0
6
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
3
41.00
0
3
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
300
3,919.00
0
276
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
4
64.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
1
10.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
24
214.75
0
24
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
2
13.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
11
111.00
0
11
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
72
866.00
0
71
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง หอมนิล
2
21.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
33
293.50
0
33
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง แม่แป๋ด
25
394.00
0
25
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
1
7.00
0
1