ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,797
53,019.59
2,525,252
4,446
609
163

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
1
3.00
0
0
สับปะรด
142
3,078.50
0
142
ถั่วลิสง
11
16.00
0
10
10
กระเจี๊ยบเขียว
1
1.00
0
1
กระชาย
1
0.50
0
1
กระเพรา
28
47.05
52
27
2
กะหล่ำปลี
62
277.39
0
61
กุยช่าย
1
5.00
0
1
ขิง
1
0.25
0
1
ข้าวโพดฝักอ่อน
1
0.25
0
1
ข้าวโพดหวาน
30
73.00
0
28
คะน้า
24
83.35
0
24
ชะอม
80
161.75
3,299
79
17
5
ตะไคร้
1
1.00
0
1
แตงกวา
5
5.00
400
5
แตงไทย
1
4.00
0
1
แตงโมเนื้อ
45
1,034.00
546
44
18
ถั่วฝักยาว
29
36.75
0
28
1
บวบ
5
11.00
800
5
ผักกวางตุ้ง
24
37.25
0
24
ผักกาดขาวปลี
5
6.50
400
5
ผักกาดเขียวปลี
2
0.75
0
2
ผักกาดหอม
10
9.00
0
10
ผักชี
8
19.00
0
8
ผักบุ้งจีน
20
32.50
300
20
ผักบุ้งไทย
3
18.00
0
3
พริก
217
590.75
328,245
204
53
1
พริกขี้หนูผลเล็ก
28
130.00
0
28
พริกใหญ่
53
134.60
80
48
มะเขือพวง
7
6.00
800
7
5
มะเขือม่วง
33
60.90
50
12
5
มะเขือยาว
5
12.50
0
5
มะเขือเปราะ
56
90.25
0
56
22
มะเขืออื่นๆ
7
9.00
0
5
2
มะระขี้นก
1
3.00
0
1
1
มะระจีน
6
15.00
0
6
มะระหวาน(กินผลฟักแม้ว)
6
11.00
0
6
4
สะระแหน่
8
10.80
5
8
หน่อไม้ฝรั่ง
1
5.00
0
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
7
8.50
0
7
หอมหัวใหญ่
1
2.00
0
1
โหระพา
3
1.50
0
3
เห็ด
8
3.00
0
8
เห็ดฟาง
25
15.50
0
25
ผักอื่นๆ
3
2.50
0
2
กระท้อน
6
24.00
242
5
1
กล้วย
258
1,094.30
147,413
254
80
8
กล้วยน้ำว้า
935
5,806.90
1,051,659
892
32
กล้วยเล็บมือนาง
1
3.00
0
1
กล้วยหอม
2
9.00
1,000
2
1
แก้วมังกร
1
1.00
100
0
ขนุน
1
20.00
1,000
1
1
ทุเรียน
1
1.00
0
1
น้อยหน่า
2
47.00
2,700
0
มะขามหวาน
14
106.00
3,025
0
มะนาว
22
67.75
5,228
20
มะปราง
65
390.75
7,712
50
4
10
มะไฟ
1
7.00
30
0
มะม่วง
1,742
22,281.25
842,988
1,663
275
131
มะมุด
1
10.00
400
1
มะยงชิด
5
24.00
880
5
มะละกอ
1
28.00
2,000
1
1
ลำไย
34
235.00
5,565
25
ส้มเขียวหวาน
3
42.00
3,060
0
ส้มโอ
13
77.00
1,955
6
2
เสาวรส
40
388.00
88,440
40
ไผ่
17
22.25
1,380
15
6
ไผ่หวาน
76
82.25
7,016
75
35
มะพร้าว
1
3.00
0
0
พริกไทย
86
9,955.05
16,482
86
39
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
49
817.00
0
8
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
93
907.00
0
45
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
5
53.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
293
4,235.00
0
269
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
4
49.00
0
3
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
1
7.50
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก80
2
33.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
6
119.00
0
6