ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,551
56,478.93
141,730
2,381
574

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
152
2,046.20
200
5
ถั่วเขียวผิวมัน
110
2,072.60
0
0
ถั่วเขียวผิวดำ
74
1,350.00
0
0
กระชาย
74
277.83
0
24
ข่า
176
546.85
0
111
ข้าวโพดฝักอ่อน
51
500.50
0
6
ข้าวโพดหวาน
17
100.00
0
10
5
คะน้า
89
69.15
0
59
19
ชะอม
223
343.75
7,040
127
58
แตงกวา
51
153.25
605
21
แตงไทย
10
56.25
0
0
แตงโมเนื้อ
51
490.00
0
0
ถั่วฝักยาว
210
1,433.89
0
104
94
บวบ
3
6.00
0
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
41
37.00
2,000
39
18
พริกหยวก
2
7.00
0
2
ฟักทอง
1
2.00
0
0
มะเขือพวง
1
1.00
0
1
มะเขือเปราะ
11
54.00
0
1
มะเขืออื่นๆ
45
76.00
0
21
ผักอื่นๆ
1
5.00
0
0
ฝรั่ง
2
12.00
0
0
มะนาว
102
708.90
31,353
95
94
มะปราง
85
517.50
18,848
73
70
มะม่วง
281
2,657.30
45,468
178
146
มะยงชิด
50
159.00
0
0
มะละกอ
5
19.00
1,740
4
ส้มโอ
191
1,790.30
34,476
108
70
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
9
60.00
0
8
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
651
17,524.05
0
309
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
174
1,822.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
1
10.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
731
11,703.71
0
476
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
2
103.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
7
123.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
63
912.30
0
21
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
70
764.00
0
41
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข33(หอมอุบล80)
1
5.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก80
41
764.00
0
3
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
7
97.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
583
5,998.60
0
433
102
1,100.00
0
94