ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,453
29,647.38
580,104
4,357
443
286

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันสำปะหลังโรงงาน
7
59.00
350
7
สับปะรด
63
402.50
0
60
แห้ว
36
431.00
0
36
23
กระเจี๊ยบเขียว
207
413.25
0
197
31
7
กระเฉด
2
7.00
0
2
กระเพรา
33
27.85
250
33
1
5
กุยช่าย
16
19.25
0
16
2
2
ขมิ้น
1
0.25
0
1
ข่า
11
60.00
0
11
ข้าวโพดฝักอ่อน
181
589.10
3
170
29
24
ข้าวโพดรับประทานผักสด
3
4.00
0
3
ข้าวโพดหวาน
33
85.00
0
33
4
คะน้า
203
1,603.05
0
200
5
19
ชะอม
10
6.00
0
10
1
ดอกขจร
7
24.00
0
7
1
ตะไคร้
18
35.50
0
16
ตั่งโอ๋
13
159.00
0
13
1
2
แตงกวา
53
110.70
0
53
4
แตงร้าน
12
43.00
0
12
1
2
แตงไทย
2
3.00
0
2
แตงโมเนื้อ
5
23.00
0
5
Melon
91
112.00
0
90
25
แตงโมอ่อน
2
4.00
0
2
1
ถั่วฝักยาว
113
244.35
12,000
111
12
20
ถั่วพู
5
3.75
0
4
1
น้ำเต้า
2
6.00
0
2
บล๊อคโคลี่
1
1.00
0
1
บวบ
25
52.75
0
25
2
1
ผักกวางตุ้ง
33
195.50
0
33
2
7
ผักกาดหอม
21
230.00
0
21
ผักกาดหัว
4
21.00
0
4
ผักคื่นฉ่าย
34
165.00
0
33
1
3
ผักชี
13
93.25
0
13
1
ผักชีฝรั่ง
3
1.75
0
3
ผักบุ้งจีน
13
23.20
0
13
2
ผักบุ้งน้ำ
2
8.00
0
2
ผักหวาน
1
0.50
0
1
ผักหวานบ้าน
9
6.25
0
9
พริก
106
245.75
0
104
9
5
พริกขี้หนูผลเล็ก
82
176.08
0
82
18
14
พริกขี้หนูผลใหญ่
11
14.00
600
11
พริกใหญ่
17
180.00
0
17
ฟัก/แฟง
6
23.00
0
6
2
ฟักทอง
2
2.25
0
2
1
เผือก
3
11.00
9
3
มันเทศ
10
110.00
0
10
2
มะกรูด
3
3.75
0
3
1
มะเขือพวง
1
4.00
0
1
มะเขือม่วง
3
41.00
3,500
1
มะเขือยาว
1
7.00
0
1
มะเขือเปราะ
84
118.00
0
84
15
17
มะเขือเทศ
6
43.50
0
6
1
มะเขืออื่นๆ
12
16.95
0
11
2
มะระขี้นก
2
2.50
0
2
1
มะระจีน
45
388.00
0
44
2
3
แมงลัก
2
4.00
0
2
สะระแหน่
3
4.25
0
3
หน่อไม้ฝรั่ง
514
955.60
80,500
507
92
11
หอมแดง
17
63.75
0
17
5
2
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
21
39.00
0
21
3
โหระพา
25
95.00
1,500
24
4
4
เห็ด
2
8.00
0
2
เห็ดนางฟ้า
6
9.75
10
6
เห็ดฟาง
1
0.25
0
1
ผักแพรว
1
1.00
0
1
1
ใบชะพลู
2
0.75
0
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
2
3.00
0
2
กล้วย
2
3.50
0
2
กล้วยน้ำว้า
4
16.00
700
4
แก้วมังกร
4
56.00
0
4
เงาะ
1
3.00
0
1
1
ชมพู่
4
20.00
170
4
1
ฝรั่ง
21
67.70
2,338
21
2
1
พุทรา
58
350.50
10,000
58
6
มะขามหวาน
1
5.00
0
1
มะขามเทศ
38
129.00
0
37
3
มะนาว
20
97.00
1,815
20
5
1
มะม่วง
1,301
9,329.60
454,234
1,288
136
106
มะยงชิด
1
15.00
0
1
มะละกอ
27
193.45
11,740
27
1
มังคุด
2
5.00
90
2
ละมุด
1
4.00
0
0
ลำไย
9
141.00
200
9
1
ส้มโอ
2
6.00
95
2
ไผ่
1
2.00
0
1
ไผ่หวาน
16
58.95
0
16
5
2
มะพร้าวอ่อน
2
11.75
0
2
ยอ
1
0.30
0
1
กล้วยไม้
4
46.00
0
3
ดาวเรือง
4
3.50
0
4
ใบเตย
1
1.00
0
1
กระเจี๊ยบแดง
1
0.25
0
1
1
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
8
138.00
0
8
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวตาแห้ง 17
1
10.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
4
57.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
2
9.00
0
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
18
172.00
0
18
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
260
4,164.50
0
247
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
179
3,322.50
0
169
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
50
961.00
0
48
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
8
75.00
0
8
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
82
1,662.50
0
78
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
7
55.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
5
103.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี3
25
507.50
0
25