ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,894
28,355.12
1,859,891
2,739
96
104

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระเจี๊ยบเขียว
116
522.00
100
112
10
กระเฉด
49
235.50
84,500
49
4
16
กระเพรา
5
12.50
0
4
กุยช่าย
1
4.00
0
1
ข่า
30
221.00
13,000
30
คะน้า
24
135.50
0
24
แคนตาลูป
1
6.00
0
1
ตะไคร้
4
16.00
0
4
แตงกวา
2
11.00
0
2
แตงไทย
1
6.00
0
1
ถั่วฝักยาว
8
42.00
0
8
บวบ
2
2.00
100
2
ผักกวางตุ้ง
19
109.50
0
19
ผักกาดขาวปลี
2
2.00
0
2
ผักกาดหอม
14
131.50
0
14
ผักคื่นฉ่าย
13
75.00
0
13
ผักโขม
3
56.00
0
3
ผักชี
8
28.50
0
8
ผักชีฝรั่ง
1
12.00
0
1
ผักบุ้งจีน
13
21.00
0
11
ผักหวาน
2
21.00
0
2
พริก
12
48.00
13,000
12
มะกรูด
1
10.00
5,000
1
มะเขือเปราะ
4
15.00
0
4
มะเขือเทศ
2
5.00
0
2
หน่อไม้ฝรั่ง
3
28.00
0
3
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
2
10.00
0
2
โหระพา
13
38.00
0
9
เห็ด
3
18.25
0
3
ผักไฮโดรโปนิกส์
2
0.76
0
2
ผักอื่นๆ
3
0.11
0
3
กระท้อน
2
8.00
500
1
กล้วยไข่
1
15.00
3,500
1
กล้วยน้ำว้า
14
58.00
1,700
14
กล้วยหอม
3
16.00
0
3
แก้วมังกร
14
175.00
29,250
14
ชมพู่
60
519.00
21,456
55
1
4
ฝรั่ง
577
3,790.11
257,249
562
24
34
พุทรา
56
348.00
15,320
56
มะขามเทศ
56
289.50
942
56
มะนาว
251
2,627.75
116,132
233
20
23
มะม่วง
354
4,453.52
148,318
298
31
22
ละมุด
6
90.00
1,850
6
ลำไย
108
1,557.75
48,910
107
1
ส้มโอ
1
28.00
1,000
1
องุ่น
3
29.00
3,450
3
ไผ่หวาน
1
25.00
7,000
1
มะพร้าว
510
7,089.62
175,264
505
6
3
มะรุม
1
3.00
0
1
สะเดา
1
8.00
0
1
กล้วยไม้
452
3,924.75
909,350
446
1
มะลิ
2
10.00
3,000
2
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
4
120.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
30
839.00
0
16
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
14
290.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
5
131.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
5
67.00
0
1