ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,767
16,783.78
283,679
3,039

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
คะน้า
2
80.50
0
1
แตงกวา
8
33.00
441
5
ถั่วฝักยาว
2
14.00
0
2
ผักกวางตุ้ง
3
81.50
0
1
ผักกาดขาวปลี
3
81.50
0
1
ผักโขม
1
80.00
0
0
ผักบุ้งจีน
2
1.50
0
1
ผักบุ้งไทย
1
80.00
0
0
พริก
2
11.00
0
2
พริกใหญ่
1
5.00
0
1
เห็ด
2
19.50
5
2
เห็ดนางฟ้า
2
1.04
0
2
เห็ดเป๋าฮื้อ
1
0.04
0
1
เห็ดหูหนู
8
2.75
0
8
ผักไฮโดรโปนิกส์
2
321.25
0
2
ผักอื่นๆ
1
10.00
0
1
ชมพู่
2
10.00
590
2
ฝรั่ง
5
18.00
565
5
มะนาว
24
159.10
6,158
23
มะม่วง
2
6.00
85
2
ละมุด
4
49.00
1,150
4
ลิ้นจี่
474
1,562.05
17,937
425
ส้มตรา(ส้มเช้ง)
1
10.00
250
1
ส้มโอ
2,009
6,722.95
110,964
1,415
องุ่น
1
6.00
800
1
ไผ่
2
5.20
384
1
มะพร้าว
920
5,214.10
112,604
861
มะพร้าวอ่อน
201
1,118.80
26,686
189
กล้วยไม้
1
2.00
5,000
1
หน้าวัว
2
3.00
0
2
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมนิล
2
4.50
60
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
12
171.00
0
12
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
23
353.00
0
23
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
34
399.50
0
34
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
7
147.00
0
7