ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,668
37,102.25
491,073
4,616
1914

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วเขียวผิวมัน
1
4.50
0
1
กะหล่ำปลี
9
40.00
0
9
4
กะหล่ำดอก
1
5.00
0
1
1
ข้าวโพดหวาน
5
19.75
0
5
คะน้า
16
42.00
0
16
16
แตงกวา
5
51.50
0
5
2
แตงโมเมล็ด
4
21.00
0
4
1
ถั่วฝักยาว
2
10.50
0
2
บวบ
2
16.00
0
2
ผักกวางตุ้ง
2
9.00
0
2
ผักชี
1
5.00
0
1
พริก
12
74.00
0
12
11
พริกขี้หนูผลเล็ก
29
113.00
0
29
21
พริกขี้หนูผลใหญ่
84
323.25
0
84
47
ฟัก/แฟง
14
26.00
0
14
13
ฟักทอง
34
125.50
0
34
11
มันเทศ
3
25.00
0
3
มะเขือพวง
1
5.00
0
1
มะเขือยาว
1
3.25
0
1
มะเขือเปราะ
6
34.75
0
6
2
โหระพา
1
5.00
0
1
1
แก้วมังกร
1
5.00
700
1
1
เงาะ
323
1,932.75
29,763
323
88
ทุเรียน
343
2,480.55
38,077
342
70
ฝรั่ง
34
188.75
13,980
29
29
มะละกอ
10
69.25
3,212
9
9
มังคุด
1,905
10,724.85
183,477
1,877
655
ลองกอง
204
1,098.95
20,864
204
58
ส้มโอ
103
675.00
18,990
103
14
กาแฟ
43
437.00
30,210
43
18
ปาล์มน้ำมัน
1,004
12,614.15
150,423
1,003
829
มะพร้าว
15
75.30
1,377
12
11
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
1
6.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
51
442.75
0
51
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
1
5.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
1
14.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
73
945.75
0
73
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
30
494.55
0
30
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
231
3,233.65
0
218
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
5
119.00
0
5
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
1
7.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
28
299.25
0
28
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
28
274.75
0
28