ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
6,268
87,234.75
1,796,473
5,718
2526
150

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1
15.00
0
1
สับปะรด
216
1,572.00
1,363,348
216
98
กระเพรา
2
1.20
0
2
1
ข่า
1
0.20
0
1
ข้าวโพดหวาน
33
50.25
0
33
10
9
คะน้า
4
1.75
0
4
2
2
แคนตาลูป
3
7.50
14,500
3
3
ชะอม
12
13.00
0
12
10
1
แตงกวา
36
97.20
0
36
2
11
แตงร้าน
47
148.60
0
40
2
5
แตงโมเนื้อ
95
465.00
0
95
22
63
ถั่วฝักยาว
70
131.50
0
45
10
11
บวบ
2
0.20
0
2
ผักกวางตุ้ง
4
2.50
0
4
3
1
ผักกาดขาวปลี
10
11.25
0
10
2
4
ผักบุ้งจีน
7
4.70
0
7
3
2
ผักหวานบ้าน
5
6.10
0
5
1
พริก
13
29.00
0
13
2
พริกขี้หนูผลเล็ก
4
1.30
0
4
1
ฟักทอง
1
5.00
0
1
มะเขือพวง
1
0.50
100
1
มะเขือยาว
2
4.00
0
2
มะเขือเปราะ
43
88.00
0
42
3
โหระพา
2
2.00
0
2
1
เห็ด
67
30.00
0
67
11
7
เห็ดนางฟ้า
1
1.00
0
1
เห็ดฟาง
227
388.25
440
227
31
24
ผักเหลียง
9
23.00
0
0
ผักไฮโดรโปนิกส์
2
0.75
0
2
2
ผักอื่นๆ
33
43.10
0
32
10
1
แก้วมังกร
1
30.00
3,000
1
1
เงาะ
25
70.00
985
25
ทุเรียน
134
570.80
7,566
134
23
ฝรั่ง
1
15.00
1,000
1
1
มะนาว
1
2.00
0
1
มะละกอ
18
54.00
5,250
18
มังคุด
4
35.00
460
4
4
ลองกอง
169
656.00
15,600
169
38
ละมุด
1
4.00
70
1
สละ
1
25.00
0
1
1
ส้มโอ
21
60.00
1,384
21
กาแฟ
107
1,256.50
10,022
107
20
ปาล์มน้ำมัน
4,567
79,902.10
371,417
4,086
2193
ไผ่
1
4.00
0
1
มะพร้าว
22
246.00
1,331
22
1
มะม่วงหิมพานต์
1
25.00
0
1
1
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
35
114.00
0
35
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
198
988.50
0
179
22
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
8
33.00
0
1