ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
643
2,647.00
12,163
632
5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันแกว
1
1.00
0
1
สับปะรด
51
1,092.00
0
49
ทานตะวัน
1
0.25
0
1
กระเจี๊ยบเขียว
1
0.25
0
1
กระเพรา
2
6.00
0
2
กุยช่าย
1
0.50
0
1
ข่า
7
8.25
0
7
ข้าวโพดหวาน
1
2.00
0
1
คะน้า
6
4.75
0
6
ชะอม
19
24.75
640
19
ตะไคร้
5
1.75
0
4
แตงกวา
5
13.25
0
5
2
แตงร้าน
8
25.00
0
8
ถั่วฝักยาว
5
10.25
0
5
ถั่วพู
3
3.00
0
3
ผักกวางตุ้ง
21
16.75
0
21
1
ผักกาดขาวปลี
5
4.00
0
5
ผักกาดหอม
3
3.00
0
3
ผักโขม
2
17.00
0
2
1
ผักบุ้งจีน
18
38.25
0
18
ผักบุ้งเมล็ด
7
6.25
0
7
ผักบุ้งไทย
15
132.00
0
15
ผักหวาน
3
11.25
0
3
ผักหวานป่า
2
1.50
0
2
ผักหวานบ้าน
3
3.00
20
3
พริก
10
17.50
0
10
พริกขี้หนูผลเล็ก
1
0.50
0
1
มันเทศ
2
9.00
0
2
มะเขือพวง
1
0.00
0
1
มะเขือยาว
7
5.50
0
7
มะเขือเปราะ
4
6.00
0
4
สะระแหน่
1
0.25
0
1
หน่อไม้น้ำ
1
1.00
0
1
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
2
0.75
0
2
โหระพา
1
0.50
0
1
เห็ด
13
69.00
0
13
เห็ดขอนขาว
2
0.75
0
2
เห็ดนางฟ้า
5
1.25
0
5
เห็ดนางรม
1
0.50
0
1
เห็ดฟาง
1
6.00
0
1
ผักเหลียง
11
9.50
0
11
ผักไฮโดรโปนิกส์
27
25.45
0
26
1
ผักอื่นๆ
76
193.25
7,400
74
กระท้อน
1
2.00
30
1
กล้วย
12
20.00
90
12
กล้วยน้ำว้า
9
25.00
0
9
กล้วยเล็บมือนาง
1
7.00
0
1
3
17.00
0
3
แก้วมังกร
1
2.00
0
1
ขนุน
2
1.25
10
2
เงาะ
12
24.00
136
12
จำปาดะ
1
1.00
0
1
ทุเรียน
108
391.90
1,446
108
มะเดื่อ
1
1.00
0
1
มะนาว
1
0.00
0
1
มะม่วง
3
2.25
12
2
มังคุด
10
40.00
50
10
ลองกอง
58
187.70
1,780
56
ส้มโชกุน
1
5.00
100
1
เนียง
2
3.00
50
2
ไผ่ตง
4
5.70
20
4
มะพร้าว
8
32.00
70
7
มันปู
3
4.00
0
3
สะตอ
39
100.50
309
38
พริกไทย
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1