ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
8,237
82,447.35
1,396,679
8,015
1441

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ลูกเดือย
1
10.00
0
0
สับปะรด
6
48.00
100,000
4
1
กระเจี๊ยบเขียว
2
2.00
0
2
1
กระเพรา
2
2.00
0
2
1
ขมิ้น
24
95.00
0
21
10
ข้าวโพดหวาน
5
19.00
0
5
2
คะน้า
34
63.25
0
34
14
ชะอม
5
13.25
0
5
2
แตงกวา
35
113.00
0
35
6
แตงร้าน
42
102.00
2,080
41
17
แตงโมเนื้อ
4
137.00
0
4
3
ถั่วฝักยาว
51
143.50
120
38
14
ถั่วพู
2
7.00
0
2
1
บวบ
21
67.50
0
19
5
ผักกวางตุ้ง
33
69.00
0
32
12
ผักกาดขาวปลี
4
7.75
31,000
3
ผักบุ้งจีน
5
7.00
0
5
1
ผักหวานบ้าน
1
0.50
0
1
พริก
27
56.75
0
10
4
พริกขี้หนูผลเล็ก
23
98.00
0
23
ฟัก/แฟง
7
37.00
0
7
1
มันเทศ
12
121.00
0
12
มะเขือยาว
5
12.50
1,000
5
มะเขือเปราะ
39
87.25
2,000
38
9
มะระจีน
15
42.75
500
11
1
สะระแหน่
1
0.50
0
1
โหระพา
13
8.00
80
12
5
เห็ด
120
89.50
120,000
119
22
ผักไฮโดรโปนิกส์
6
5.80
0
3
1
ผักอื่นๆ
165
437.50
220
160
42
กระท้อน
63
252.50
3,217
63
กล้วยไข่
13
82.35
1,800
13
1
กล้วยน้ำว้า
4
33.00
900
4
4
กล้วยหอม
107
875.00
74,250
103
6
แก้วมังกร
2
3.00
240
2
เงาะ
626
4,313.15
48,863
621
32
ชมพู่
6
25.00
430
6
1
ทุเรียน
864
10,599.25
131,864
835
138
ฝรั่ง
87
483.00
37,421
86
มะนาว
3
8.00
240
3
2
มะยงชิด
1
4.00
100
1
มะละกอ
9
36.00
3,800
9
1
มังคุด
493
2,818.25
40,441
487
29
ระกำ
1
15.00
0
1
1
ลองกอง
974
5,461.45
110,232
960
40
ลางสาด
105
497.50
7,945
105
31
สละ
1
8.00
120
1
ส้มโชกุน
1
4.00
300
1
ส้มโอ
16
88.00
1,922
16
กาแฟ
712
8,290.00
242,484
686
ปาล์มน้ำมัน
2,044
33,771.15
360,893
1,984
745
มะพร้าว
1,263
11,900.95
70,867
1,262
235
ยางพารา
2
14.00
1,200
2
ลูกเนียง
1
1.00
25
1
สะตอ
1
1.00
25
1
หมาก
1
2.00
100
1
ขมิ้นชัน
9
32.00
0
7
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
7
67.00
0
7
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมไชยา
18
68.00
0
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
3
50.00
0
3
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
75
566.00
0
75
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
15
174.50
0
15