ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,796
24,016.35
338,960
2,789
1696

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ้อยคั้นน้ำ
3
15.50
0
3
กระเจี๊ยบเขียว
3
2.50
0
3
1
ข้าวโพดรับประทานผักสด
1
0.50
0
1
1
คะน้า
3
2.25
0
3
ชะอม
5
7.00
0
5
5
ตะไคร้
1
1.00
0
1
แตงกวา
3
4.00
2,200
3
1
ถั่วฝักยาว
3
1.50
0
3
ผักกวางตุ้ง
3
2.00
0
3
ผักบุ้งจีน
1
100.00
0
1
ผักบุ้งไทย
1
1.00
0
1
พริก
4
5.00
1,000
4
1
ฟักทอง
3
2.00
0
3
3
มะเขือเปราะ
6
6.00
1,200
6
เห็ดนางฟ้า
1
0.00
0
1
1
ผักเหลียง
238
432.60
26,210
238
103
ผักไฮโดรโปนิกส์
3
1.25
0
3
ต้นอ่อนทานตะวัน
2
0.50
0
2
ต้นอ่อนโต้เหมี่ยว
1
0.25
0
1
เงาะ
9
18.50
380
9
5
จำปาดะ
40
158.00
2,495
40
19
ทุเรียน
331
3,017.95
46,501
329
218
มังคุด
760
3,608.70
68,571
758
461
ลองกอง
345
1,424.70
38,245
345
273
กาแฟ
336
5,873.00
129,892
336
295
ปาล์มน้ำมัน
588
8,370.15
5,030
585
232
มะม่วงหิมพานต์
101
959.50
17,236
101
76
พริกไทย
1
1.00
0
1
1