ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
9,734
2,103,207.00
10,611,299
9,497
4156
295

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
369
2,015,021.50
8,251,300
366
172
กระเพรา
1
1.00
0
1
1
ขมิ้น
20
51.00
0
20
20
ข้าวโพดรับประทานผักสด
1
1.00
0
1
1
ชะอม
1
1.00
0
1
1
แตงกวา
28
60.50
0
28
23
ถั่วฝักยาว
21
45.00
0
21
15
ผักกวางตุ้ง
2
2.00
0
2
1
ผักกาดขาวปลี
1
2.00
0
1
ผักกาดเขียวปลี
1
1.00
0
1
1
ผักบุ้งจีน
9
25.00
0
9
9
ผักบุ้งน้ำ
1
15.00
0
1
1
พริกขี้หนูผลเล็ก
6
13.00
0
6
2
ฟัก/แฟง
1
1.00
0
1
1
ฟักทอง
1
1.00
0
1
1
มะเขือเปราะ
5
19.00
0
5
5
แมงลัก
1
1.00
0
1
1
โหระพา
1
1.00
0
1
1
ผักเหลียง
277
1,201.00
35,285
254
118
ผักไฮโดรโปนิกส์
9
23.50
6,608
9
3
กล้วยไข่
13
203.00
11,500
13
1
กล้วยน้ำว้า
13
32.00
0
13
1
กล้วยเล็บมือนาง
249
1,156.00
35,539
249
121
กล้วยหอม
703
7,984.00
512,750
692
113
เงาะ
1
1.00
0
1
1
ทุเรียน
1,694
17,619.40
183,870
1,560
647
มะละกอ
7
32.00
5,100
7
มังคุด
1,991
11,535.10
120,253
1,925
912
ลองกอง
767
6,471.00
22,153
767
313
ส้มโชกุน
1
15.00
0
1
1
ส้มโอ
13
47.00
0
13
1
กาแฟ
2,750
35,185.50
1,337,009
2,750
1105
294
ปาล์มน้ำมัน
65
1,043.50
21,330
65
62
มะพร้าว
561
4,163.50
68,602
561
501
1
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
24
308.00
0
24
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
117
836.50
0
117
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
9
88.00
0
9