ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,435
5,501.56
68,430
1,382
88

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
4
8.50
0
4
อ้อยคั้นน้ำ
23
37.00
3,400
23
อ้อยเคี้ยว
4
2.50
0
4
ข้าวโพดหวาน
264
388.95
0
259
44
คะน้า
1
0.02
0
1
ชะอม
1
4.00
2,000
1
ตะไคร้
1
0.25
0
1
แตงกวา
17
22.50
500
17
1
แตงร้าน
1
5.00
0
1
แตงไทย
1
0.75
200
1
1
แตงโมเนื้อ
76
225.68
4,019
76
35
ถั่วฝักยาว
17
14.25
0
17
บวบ
7
27.25
0
7
ผักกวางตุ้ง
4
1.02
0
4
ผักกาดขาวปลี
3
1.02
0
3
ผักบุ้งน้ำ
2
2.75
0
2
ผักหวานบ้าน
1
2.00
0
1
พริก
5
19.00
50
4
พริกขี้หนูผลเล็ก
4
6.25
0
4
ฟัก/แฟง
5
18.00
0
5
ฟักทอง
14
41.00
0
14
6
มะเขือเปราะ
2
2.50
0
2
ผักเหลียง
2
0.50
0
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
0.02
0
1
ผักเสี้ยน
1
1.00
0
1
ผักอื่นๆ
5
6.75
400
5
1
กระท้อน
2
2.00
35
2
กล้วย
4
4.50
400
4
เงาะ
147
436.50
4,799
143
จำปาดะ
47
134.75
1,269
45
ทุเรียน
78
238.70
2,734
70
ฝรั่ง
2
7.00
650
2
มะนาว
1
5.00
160
1
มะละกอ
1
2.00
0
1
มังคุด
94
881.70
10,036
93
ลองกอง
428
1,696.65
29,789
422
ลำไย
1
3.00
52
1
สละ
7
16.50
437
6
ส้มเขียวหวาน
1
0.25
10
1
ส้มโอ
2
4.00
80
2
ไผ่
1
1.00
0
1
มะพร้าว
9
38.30
1,120
9
สะตอ
6
11.75
170
6
ปาล์ม
95
1,003.00
6,120
95
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
14
65.00
0
13
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
28
109.75
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
1
1.75
0
1