ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,388
10,026.32
120,554
2,370
637

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
3
38.00
0
3
1
อ้อยคั้นน้ำ
5
6.00
0
5
5
ถั่วลิสง
12
16.00
0
12
ข่า
3
1.50
0
2
ข้าวโพดหวาน
52
76.75
0
52
27
คะน้า
8
3.51
0
7
ตะไคร้
21
10.50
0
21
แตงกวา
7
10.25
0
7
แตงร้าน
23
40.00
0
23
10
แตงโมเนื้อ
67
305.00
0
67
ถั่วฝักยาว
40
47.00
1,500
40
10
ถั่วพู
1
0.50
0
1
บล๊อคโคลี่
1
0.50
0
1
บวบ
14
17.75
0
13
5
ผักกวางตุ้ง
10
6.76
0
8
ผักกาดขาวปลี
4
3.75
0
4
ผักโขม
3
2.50
0
2
ผักบุ้งจีน
12
8.25
0
11
ผักบุ้งน้ำ
7
7.00
0
7
5
ผักบุ้งไทย
1
0.50
0
1
ผักหวาน
8
6.50
320
7
2
พริก
33
32.50
4,100
33
11
พริกขี้หนูผลเล็ก
11
13.50
0
11
พริกขี้หนูผลใหญ่
17
17.25
0
17
6
ฟัก/แฟง
13
19.00
0
13
5
ฟักทอง
3
4.00
0
3
1
มะเขือยาว
18
21.50
0
18
4
มะเขือเปราะ
15
26.50
5,300
13
8
มะเขืออื่นๆ
2
0.51
0
2
มะระจีน
1
1.00
0
1
โหระพา
6
5.50
2,200
6
6
เห็ด
4
2.01
0
4
เห็ดนางฟ้า
2
1.00
0
2
เห็ดเป๋าฮื้อ
1
0.50
0
1
ผักเหลียง
64
110.50
9,610
62
13
ผักไฮโดรโปนิกส์
14
4.83
0
14
1
ต้นอ่อนทานตะวัน
1
0.25
0
1
ต้นอ่อนโต้เหมี่ยว
1
0.25
0
1
กระท้อน
1
1.00
20
1
กล้วยน้ำว้า
2
19.00
3,000
2
1
กล้วยหอม
1
10.00
1,000
1
ขนุน
2
3.00
35
2
1
เงาะ
82
172.50
2,326
82
58
จำปาดะ
1
1.00
15
1
1
ทุเรียน
101
199.75
2,560
101
58
ฝรั่ง
71
302.50
15,494
71
15
มะนาว
7
17.00
396
6
2
มะละกอ
9
99.50
3,500
9
มังคุด
305
784.15
14,805
305
124
ระกำ
1
1.00
40
1
ลองกอง
522
1,321.40
27,970
521
209
ลางสาด
6
16.00
397
6
3
ลำไย
2
41.25
1,600
2
สละ
10
23.30
350
10
4
ส้มโชกุน
11
169.20
8,580
10
2
ส้มโอ
14
24.00
275
14
5
ปาล์มน้ำมัน
414
4,639.30
11,046
411
ไผ่หวาน
1
2.00
0
1
มะพร้าว
76
245.70
3,887
76
30
สะตอ
10
14.00
228
10
4
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
231
1,050.65
0
231