ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,435
3,263.41
48,750
1,346
2
2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
2
14.00
0
2
อ้อยคั้นน้ำ
7
109.50
40
6
ถั่วลิสง
15
21.00
0
15
กะหล่ำดอก
1
1.00
0
1
ข้าวโพดหวาน
4
4.75
0
4
แตงกวา
8
8.00
0
8
แตงร้าน
1
2.00
0
1
แตงโมเมล็ด
5
16.00
0
5
ถั่วฝักยาว
8
15.00
0
8
บวบ
4
7.00
0
4
ผักกวางตุ้ง
1
0.25
0
1
ผักกาดขาวปลี
2
2.25
0
2
ผักกาดหอม
1
0.25
0
1
ผักชี
4
1.00
0
4
ผักบุ้งจีน
4
3.25
0
4
ผักบุ้งน้ำ
2
0.50
0
2
พริก
21
20.25
3,000
21
พริกหยวก
12
31.50
0
12
ฟักทอง
3
5.00
0
3
มันเทศ
6
14.00
0
6
มะเขือเปราะ
1
0.25
0
1
มะระจีน
2
9.00
0
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
1.00
0
1
กระท้อน
1
2.00
28
1
กล้วย
10
17.00
520
10
แก้วมังกร
2
2.00
15
2
เงาะ
12
17.50
277
12
ทุเรียน
94
215.25
2,149
93
มะนาว
24
28.00
425
23
มะม่วง
1
0.50
10
1
มะละกอ
1
5.00
300
1
มังคุด
70
123.45
666
70
ลองกอง
878
1,680.01
36,469
875
2
2
ละมุด
1
8.00
300
1
ลำไย
5
14.50
237
5
สละ
10
11.50
485
10
ส้มโชกุน
3
8.00
280
3
ส้มเขียวหวาน
1
2.00
40
1
ส้มโอ
45
64.50
1,427
45
ปาล์มน้ำมัน
22
155.00
882
22
มะพร้าวอ่อน
5
34.50
1,150
5
ลูกู
1
2.00
50
1
บัวบก
1
5.00
0
1
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
133
580.95
0
50