ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,138
10,875.30
146,918
2,108
153

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
หน่อไม้ฝรั่ง
1
5.00
0
1
กล้วยหอม
39
155.00
880
38
ทุเรียน
1,101
6,162.05
67,040
1,089
21
มังคุด
241
1,507.80
31,505
236
8
ลองกอง
693
2,463.95
46,843
682
124
ลำไย
3
257.00
650
2
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
20
192.00
0
20
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
40
132.50
0
40