ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภอจังหวัดระยอง
จังหวัด/อำเภอ
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
จ.ระยอง
2,694.00
66,285.60
31,325,082
2,379
2
267
452
2,882.50
1,189,815
372
47
126
900.20
1,138,680
126
13
828
6,910.80
103,285
766
2
42
154
1,430.00
902,556
129
14
306
2,338.70
901,306
301
21
377
6,269.50
16,698,579
374
89
280
2,686.50
4,446,776
189
30
171
42,867.40
5,944,085
122
11

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
11.00
40,062.00
591
7
มันสำปะหลังโรงงาน
1.00
40.00
0
1
สับปะรด
703.00
11,208.60
30,902,071
646
90
กะหล่ำปลี
2.00
12.50
108,000
2
กะหล่ำดอก
1.00
0.50
0
1
ข้าวโพดหวาน
7.00
42.00
0
7
3
คะน้า
1.00
0.50
0
1
ชะอม
22.00
23.45
0
15
2
แตงกวา
20.00
27.50
0
20
4
Melon
1.00
0.50
2,000
1
ถั่วฝักยาว
3.00
4.50
0
3
ถั่วพู
2.00
0.40
0
2
1
บล๊อคโคลี่
1.00
0.50
0
1
บวบ
2.00
0.40
0
2
1
ผักกวางตุ้ง
1.00
0.50
0
1
ผักบุ้งจีน
6.00
10.00
0
4
3
พริก
1.00
2.00
0
1
1
มะเขือเปราะ
7.00
9.00
200
5
เห็ด
2.00
5.00
72,000
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
3.00
2.50
0
3
ผักอื่นๆ
52.00
73.75
0
40
3
กระท้อน
2.00
6.00
70
2
กล้วยไข่
1.00
10.00
1,000
แก้วมังกร
1.00
1.00
60
ขนุน
24.00
189.00
4,420
23
เงาะ
60.00
405.70
4,029
53
5
ชมพู่
4.00
27.00
740
4
ทุเรียน
474.00
4,272.50
62,720
414
2
41
น้อยหน่า
1.00
5.00
100
1
1
มะนาว
1.00
1.00
100
1
1
มะปราง
5.00
22.00
685
5
มะม่วง
60.00
667.00
9,870
48
4
มะยงชิด
4.00
68.00
370
3
มะละกอ
4.00
3.00
100
2
มังคุด
849.00
6,048.05
135,144
758
84
ลองกอง
112.00
722.00
11,981
94
15
ลำไย
3.00
44.00
101
2
1
สละ
4.00
44.00
6,530
4
ปาล์มน้ำมัน
1.00
50.00
1,000
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
60.00
471.50
0
26
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
17.00
122.00
0
17
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
1.00
50.00
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
39.00
366.45
0
39
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
52.00
457.00
0
52
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
43.00
518.30
0
43
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
4.00
32.00
0
4
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
8.00
96.00
0
8
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
2.00
36.00
0
2