ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภอจังหวัดยโสธร
จังหวัด/อำเภอ
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
จ.ยโสธร
7,794.00
89,065.50
100
1,437
11
1399
44,948.75
0
175
4
476
3,391.25
0
10
2
738
5,629.50
100
81
1109
6,944.00
0
226
559
4,094.00
0
107
1070
7,678.50
0
60
847
3,769.00
0
417
1037
7,270.50
0
286
5
559
5,340.00
0
75

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
4.00
12.00
0
1
มันแกว
1.00
2.00
0
1
ถั่วลิสง
366.00
598.75
0
324
2
กระเทียมหัว
4.00
2.50
0
3
กะหล่ำปลี
1.00
0.25
0
1
กะหล่ำดอก
2.00
4.00
0
2
ข้าวโพดรับประทานผักสด
47.00
156.00
0
47
ข้าวโพดหวาน
96.00
199.00
0
43
3
คะน้า
3.00
2.00
0
3
แคนตาลูป
154.00
518.50
0
154
แตงกวา
11.00
31.00
0
6
แตงร้าน
6.00
24.50
0
3
แตงโมเนื้อ
119.00
374.00
0
92
ถั่วฝักยาว
24.00
19.25
0
15
น้ำเต้า
9.00
31.00
0
9
บล๊อคโคลี่
3.00
3.00
0
3
ผักกวางตุ้ง
21.00
9.25
0
19
ผักกาดเขียวปลี
1.00
0.25
0
1
ผักกาดหอม
2.00
1.50
0
1
ผักคื่นฉ่าย
1.00
0.25
0
ผักชี
21.00
5.50
0
20
ผักชีฝรั่ง
3.00
1.25
0
ผักบุ้งจีน
7.00
3.25
0
5
พริก
278.00
456.75
0
236
3
ฟัก/แฟง
1.00
6.00
0
ฟักทอง
10.00
25.00
0
8
เผือก
4.00
4.00
0
4
มันเทศ
4.00
1.50
0
3
มะเขือเปราะ
3.00
1.50
0
3
มะเขือเทศ
16.00
38.00
0
16
สะระแหน่
3.00
1.25
0
หน่อไม้ฝรั่ง
11.00
8.00
0
11
หอมแดง
330.00
554.75
0
298
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
19.00
84.25
0
11
โหระพา
3.00
1.00
0
2
เห็ด
2.00
0.50
0
2
เห็ดฟาง
61.00
25.50
0
61
กล้วยน้ำว้า
1.00
4.00
0
เงาะ
2.00
20.00
0
2
มะนาว
1.00
8.00
0
1
มะม่วง
7.00
27.00
0
7
3
ลำไย
23.00
80.00
100
10
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
6,076.00
85,199.50
0
9
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
33.00
520.00
0