ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภอจังหวัดพัทลุง
จังหวัด/อำเภอ
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
จ.พัทลุง
5,304.00
116,433.93
779,802
4,404
847
1094
97,996.55
27,404
798
92
425
1,027.05
15,053
387
132
571
2,230.95
116,366
481
60
349
1,115.77
22,274
272
73
921
6,104.31
65,272
782
85
414
1,930.00
87,949
336
67
210
521.10
9,042
203
90
452
2,464.50
417,060
317
85
350
1,497.00
5,322
342
38
312
1,111.95
5,489
286
62
206
434.75
8,571
200
63

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
101.00
672.35
543,560
85
27
อ้อยคั้นน้ำ
1.00
0.25
1,000
1
ถั่วดำ
1.00
2.00
0
ถั่วลิสง
45.00
64.25
0
30
18
ถั่วหรั่ง/ถั่วปันหยี
21.00
67.00
0
11
4
ข่า
1.00
0.50
0
1
ข้าวโพดหวาน
136.00
253.50
0
121
84
คะน้า
8.00
7.25
0
5
ชะอม
2.00
0.75
0
1
ตะไคร้
25.00
57.00
0
23
6
แตงกวา
44.00
106.45
0
41
9
แตงร้าน
29.00
77.00
0
28
15
แตงโมเนื้อ
60.00
142.00
0
47
33
ถั่วฝักยาว
50.00
69.75
0
45
11
ถั่วพู
3.00
0.75
60
1
บวบ
3.00
5.25
0
3
ผักกวางตุ้ง
4.00
1.75
0
3
ผักกาดขาวปลี
5.00
4.50
0
5
2
ผักบุ้งจีน
11.00
9.75
0
10
1
ผักบุ้งน้ำ
1.00
1.00
0
1
ผักหวาน
5.00
7.00
0
5
พริก
254.00
502.00
3,800
239
152
พริกขี้หนูผลเล็ก
111.00
161.05
8,500
99
พริกใหญ่
35.00
59.00
0
32
7
ฟัก/แฟง
4.00
10.00
0
4
3
ฟักทอง
5.00
9.00
0
3
มะกรูด
4.00
13.00
567
4
มะเขือพวง
1.00
0.50
0
1
มะเขือยาว
9.00
12.50
0
9
2
มะเขือเปราะ
41.00
49.20
0
37
13
มะเขืออื่นๆ
10.00
13.00
0
10
3
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
9.00
10.50
0
9
5
โหระพา
1.00
0.25
0
เห็ด
4.00
4.50
5,000
4
1
เห็ดนางฟ้า
12.00
11.00
0
10
6
เห็ดนางรม
1.00
2.00
0
1
1
เห็ดเป๋าฮื้อ
1.00
2.00
0
1
1
เห็ดฟาง
1.00
0.25
0
1
เห็ดอังการี
1.00
1.00
0
1
ผักเหลียง
28.00
38.05
160
26
ผักไฮโดรโปนิกส์
15.00
2.63
0
12
ผักอื่นๆ
64.00
77.50
200
60
42
กระท้อน
7.00
11.25
152
6
3
กล้วยไข่
43.00
205.20
6,205
36
กล้วยน้ำว้า
42.00
182.25
3,375
37
กล้วยหอม
68.00
229.25
20,410
48
แก้วมังกร
6.00
20.75
570
6
ขนุน
1.00
15.00
375
1
1
เงาะ
43.00
92.25
1,614
37
6
จำปาดะ
1.00
4.00
100
1
ทุเรียน
77.00
322.00
2,339
73
17
ฝรั่ง
4.00
12.00
600
3
1
มะนาว
65.00
134.75
3,747
50
1
มะม่วง
13.00
31.50
523
13
2
มะละกอ
30.00
106.25
10,720
30
25
มังคุด
660.00
1,581.00
27,877
613
149
ลองกอง
587.00
1,377.30
31,337
555
177
ละมุด
8.00
17.00
180
8
1
ลางสาด
1.00
1.00
21
1
สละ
50.00
187.25
8,762
47
11
ส้มโชกุน
3.00
12.00
700
2
1
ส้มโอ
2.00
6.00
130
2
1
ปาล์มน้ำมัน
200.00
1,869.25
24,427
193
ไผ่
8.00
18.00
300
8
ไผ่หวาน
1.00
4.00
120
1
มะพร้าว
6.00
17.00
300
6
2
มะม่วงหิมพานต์
1.00
0.25
0
สะตอ
3.00
15.50
71
1
1
ขมิ้นชัน
17.00
18.00
0
11
1
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
20.00
99.50
0
20
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
103.00
434.50
0
99
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
1,075.00
101,117.70
70,000
570
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
18.00
73.50
0
11
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
672.00
3,921.20
0
603
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
68.00
394.30
0
64
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
101.00
607.50
2,000
95
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
1.00
4.50
0
1
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
26.00
149.50
0
23
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
106.00
612.75
0
99