ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.บ้านฉาง
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.บ้านฉาง
126
900.20
1,138,680
126
13
ต.สำนักท้อน
71
436.20
1,138,680
126
13
ต.พลา
9
68.00
1,138,680
126
13
ต.บ้านฉาง
46
396.00
1,138,680
126
13

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6
18.00
300
สับปะรด
44
388.20
1,132,000
ข้าวโพดหวาน
6
32.00
0
ชะอม
6
8.20
0
แตงกวา
14
18.00
0
ถั่วพู
2
0.40
0
บวบ
2
0.40
0
มะเขือเปราะ
2
2.00
200
ผักอื่นๆ
10
49.00
0
กระท้อน
1
1.00
20
ชมพู่
2
7.00
40
มะม่วง
27
363.00
5,950
มังคุด
4
13.00
170