ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.แกลง
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.แกลง
828
6,910.80
103,285
766
2
42
ต.ทางเกวียน
67
593.00
103,285
766
2
42
ต.วังหว้า
67
490.50
103,285
766
2
42
ต.ชากโดน
56
367.30
103,285
766
2
42
ต.เนินฆ้อ
65
311.50
103,285
766
2
42
ต.กร่ำ
14
82.00
103,285
766
2
42
ต.ชากพง
37
286.00
103,285
766
2
42
ต.กระแสบน
88
931.00
103,285
766
2
42
ต.บ้านนา
41
271.50
103,285
766
2
42
ต.ทุ่งควายกิน
108
925.50
103,285
766
2
42
ต.กองดิน
96
1065.00
103,285
766
2
42
ต.คลองปูน
95
646.00
103,285
766
2
42
ต.พังราด
12
173.00
103,285
766
2
42
ต.ห้วยยาง
21
152.00
103,285
766
2
42
ต.สองสลึง
61
616.50
103,285
766
2
42

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1
18.00
251
กะหล่ำปลี
1
0.50
0
กะหล่ำดอก
1
0.50
0
คะน้า
1
0.50
0
แตงกวา
1
0.50
0
Melon
1
0.50
2,000
ถั่วฝักยาว
1
0.50
0
บล๊อคโคลี่
1
0.50
0
ผักกวางตุ้ง
1
0.50
0
ผักบุ้งจีน
1
1.00
0
เห็ด
1
1.00
0
ผักไฮโดรโปนิกส์
2
1.50
0
กระท้อน
1
5.00
50
ขนุน
17
124.00
2,960
เงาะ
31
270.50
1,856
ชมพู่
2
20.00
700
ทุเรียน
318
2,971.50
44,868
มะนาว
1
1.00
100
มะละกอ
1
2.00
0
มังคุด
312
2,412.80
44,613
ลองกอง
50
330.50
5,387
ลำไย
1
9.00
0
สละ
2
13.00
500
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
23
184.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
3
25.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
1
50.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
51
452.00
0