ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ปลวกแดง
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ปลวกแดง
377
6,269.50
16,698,579
374
89
ต.ปลวกแดง
45
676.00
16,698,579
374
89
ต.ตาสิทธิ์
64
1710.00
16,698,579
374
89
ต.ละหาร
45
658.00
16,698,579
374
89
ต.แม่น้ำคู้
90
1020.00
16,698,579
374
89
ต.มาบยางพร
72
922.50
16,698,579
374
89
ต.หนองไร่
61
1283.00
16,698,579
374
89

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
364
6,149.50
16,516,551
กะหล่ำปลี
1
12.00
108,000
ข้าวโพดหวาน
1
10.00
0
เห็ด
1
4.00
72,000
มะม่วง
1
45.00
85
มังคุด
4
49.00
1,443