ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.เมืองยโสธร
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.เมืองยโสธร
1399
44,948.75
0
175
4
ต.น้ำคำใหญ่
93
713.00
0
175
4
ต.ตาดทอง
86
35710.00
0
175
4
ต.สำราญ
134
503.50
0
175
4
ต.ค้อเหนือ
32
160.00
0
175
4
ต.ดู่ทุ่ง
86
817.00
0
175
4
ต.เดิด
93
593.00
0
175
4
ต.ขั้นไดใหญ่
62
485.00
0
175
4
ต.ทุ่งแต้
82
484.75
0
175
4
ต.สิงห์
31
155.00
0
175
4
ต.นาสะไมย์
95
990.00
0
175
4
ต.เขื่องคำ
62
465.00
0
175
4
ต.หนองหิน
92
582.50
0
175
4
ต.หนองคู
89
769.00
0
175
4
ต.ขุมเงิน
31
155.00
0
175
4
ต.ทุ่งนางโอก
72
560.00
0
175
4
ต.หนองเรือ
96
856.00
0
175
4
ต.หนองเป็ด
163
950.00
0
175
4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
1
5.00
0
กะหล่ำปลี
1
0.25
0
ข้าวโพดหวาน
9
32.00
0
แตงกวา
4
13.50
0
แตงร้าน
3
23.00
0
แตงโมเนื้อ
18
107.00
0
ถั่วฝักยาว
7
4.75
0
ผักกวางตุ้ง
6
2.00
0
ผักกาดเขียวปลี
1
0.25
0
ผักกาดหอม
2
1.50
0
ผักคื่นฉ่าย
1
0.25
0
ผักชี
21
5.50
0
ผักชีฝรั่ง
3
1.25
0
ผักบุ้งจีน
6
3.00
0
พริก
82
90.25
0
มะเขือเทศ
13
29.00
0
สะระแหน่
3
1.25
0
หน่อไม้ฝรั่ง
11
8.00
0
หอมแดง
1
1.00
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
1
0.50
0
โหระพา
3
1.00
0
เห็ด
2
0.50
0
มะม่วง
7
27.00
0
ลำไย
1
10.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
1191
44,566.00
0
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
1
15.00
0