ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ทรายมูล
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ทรายมูล
476
3,391.25
0
10
2
ต.ทรายมูล
92
605.00
0
10
2
ต.ดู่ลาด
72
510.00
0
10
2
ต.ดงมะไฟ
137
783.25
0
10
2
ต.นาเวียง
87
725.00
0
10
2
ต.ไผ่
88
768.00
0
10
2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระเทียมหัว
1
0.25
0
ข้าวโพดหวาน
5
29.25
0
แตงโมเนื้อ
5
26.00
0
ถั่วฝักยาว
6
2.75
0
พริก
5
5.25
0
มันเทศ
1
0.25
0
มะเขือเทศ
3
9.00
0
หอมแดง
2
0.50
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
448
3,318.00
0