ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.คำเขื่อนแก้ว
1109
6,944.00
0
226
ต.ลุมพุก
85
533.00
0
226
ต.ย่อ
31
155.00
0
226
ต.สงเปือย
85
683.00
0
226
ต.โพนทัน
55
481.00
0
226
ต.ทุ่งมน
74
601.00
0
226
ต.นาคำ
71
201.25
0
226
ต.ดงแคนใหญ่
62
460.00
0
226
ต.กู่จาน
136
657.50
0
226
ต.นาแก
62
455.75
0
226
ต.กุดกุง
60
450.00
0
226
ต.เหล่าไฮ
90
660.00
0
226
ต.แคนน้อย
84
636.00
0
226
ต.ดงเจริญ
214
970.50
0
226

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
1
5.00
0
ถั่วลิสง
50
61.25
0
กะหล่ำดอก
2
4.00
0
ข้าวโพดหวาน
6
4.00
0
คะน้า
3
2.00
0
แคนตาลูป
154
518.50
0
แตงโมเนื้อ
16
19.00
0
บล๊อคโคลี่
3
3.00
0
ผักกวางตุ้ง
3
3.50
0
ผักบุ้งจีน
1
0.25
0
พริก
1
1.00
0
มะเขือเปราะ
2
1.25
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
1
0.25
0
ลำไย
1
5.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
865
6,316.00
0